środa, 13 lipca 2016

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty podpisana

Likwidacja sprawdzianu szóstoklasistów, zmiany w procedurze odwoławczej od matur – to kluczowe zmiany, w podpisanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, ustawie o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Najważniejsze zmiany, to m.in. zniesienie w roku szkolnym 2016/2017 obowiązkowego sprawdzianu szóstoklasisty oraz to, że zdający,  począwszy od 2017 r. będą mogli odwołać się od wyników części pisemnej egzaminów: maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do niezależnego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, działającego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10152