czwartek, 28 lipca 2016

Porozumienie pomiędzy Polską a Białorusią w obszarze edukacji podpisane

Odbyły się dwustronne konsultacje polityczne z udziałem przedstawicieli Polski i Białorusi, poświęcone przede wszystkim uporządkowaniu bazy traktatowej, relacjom dwustronnym, w tym stosunkom gospodarczym oraz kwestiom mniejszości narodowych w obu krajach.
Spotkanie zakończyło podpisanie przez wiceministrów spraw zagranicznych Polski i Białorusi „Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie edukacji”.
Więcej Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10207