środa, 20 lipca 2016

Portal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło portal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, który przeznaczony jest dla osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem swoich kwalifikacji.
Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce.

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10192