środa, 20 lipca 2016

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Piotr Duda, Przewodniczący RDS.

W imieniu Związku Rzemiosła Polskiego głos zabrał Janusz Kowalski – wiceprezes ZRP, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Zwrócił on uwagę na brak dostatecznej roli polskiego rzemiosła w przedstawionych przez MEN prezentacjach, jako instytucji przygotowującej kadry na potrzeby rynku pracy.

 Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10191