środa, 20 lipca 2016

Stanowisko Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych ZRP do szacunków ubytków podatkowych

„Jako praktycy,  działający na  rynku likwidacji szkód i naprawy pojazdów wyrażamy wątpliwości,  co do szacunków ubytków budżetowych  przedstawionych  w piśmie Ministra Finansów, a opartych na danych przekazanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
Sądzimy, że szacunki te zostały zaniżone – czytamy w stanowisku Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych Związku Rzemiosła Polskiego do szacunków ubytków podatkowych opartych o dane  o odszkodowaniach za szkody częściowe przekazanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń  i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10190