czwartek, 7 lipca 2016

Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie projektu nowelizacji kodeksu karnego

Związek Rzemiosła Polskiego popiera kierunek nowelizacji prawa karnego nastawiony na uszczelnienie systemu represji karnej przy ściganiu i karaniu przestępstw szczególnie groźnych dla porządku prawnego, w tym popełnianych z wykorzystaniem struktury organizacyjnej podmiotów gospodarczych, należących zarówno do osób fizycznych jak i do osób prawnych.Waga nowelizacji wymaga szczególnej jasności proponowanych zapisów, w tym pojęć i terminów opisujących warunki ponoszenia odpowiedzialności majątkiem podmiotu gospodarczego.

Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10137