czwartek, 7 lipca 2016

Waloryzacja rent i emerytur. Debata Trójstronna


2 lipca w  TVP Info odbyła się kolejna Debata Trójstronna, w której uczestniczyli partnerzy społeczni i strona rządowa. Tematem spotkania była waloryzacja rent i emerytur oraz usprawnienie systemu emerytalnego.

Dlaczego pracodawcy chcą tylko minimum waloryzacji? - zapytała Związek Rzemiosła Polskiego prowadząca debatę  Anna Grabowska.
-   Związek Rzemiosła Polskiego – jest odpowiedzialnym partnerem dialogu - powiedział Jerzy Bartnik, prezes ZRP. Dlatego patrzymy na tę kwestię szerzej, a nie tylko w kontekście inflacja-podwyżka rent i emerytur. Chętnie zaakceptowalibyśmy wyższe kwoty, jak tego chcą związkowcy. Jednak musimy realnie spojrzeć na finanse publiczne.

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10132