piątek, 22 lipca 2016

Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi możliwości uzyskania dotacji:
Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
-Wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B  - nazwa relacji występujących pomiędzy firmami, określana często mianem „klasycznego” e-biznesu. Na światowym rynku business-to-business największą gałąź stanowią informacje biznesowe );

-Wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E - są witrynami firmowymi, które są dostępne dla wszystkich pracowników danego przedsiębiorstwa. Do ich zadań należy usprawnienie pracy działów personalnych – dostarczanie informacji pracownikom (często oddalonym od centrali o setki, a nawet tysiące kilometrów). Mają na celu zapewnienie kanału komunikacyjnego, za pomocą którego mogą oni kontaktować się z firmą. Kontakty firmy z pracownikami odbywające się przeważnie za pośrednictwem intranetu lub za pośrednictwem ekstranetu.);

-Wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C nazwa relacji występujących pomiędzy firmą a klientem końcowym, często realizowanych za pomocą Internetu, choć nie tylko. Stroną inicjującą transakcje jest firma.).

Zapraszamy do kontaktu z nami, Pomagamy w przygotowaniu kompletnej dokumentacji aplikacyjnej

pictureEuro Support Sp. j.
45-303 Opole ul Wiejska 122a
www.euro-support.pl
tel: 77 44 25 330
kom. 728 345 284
k.kubicki@euro-support.pl