środa, 6 lipca 2016

Wsparcie w starcie

Uprzejmie informujemy o możliwości skorzystania z Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie"
Dla Kogo:
- Dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP
- Dla absolwentów szkół lub uczelni
- Dla studentów ostatniego roku
- Dla podmiotów prowadzących działalność - na utworzenie miejsca pracy
Ogólne zasady:
- Maksymalna kwota pożyczki to 82.000,00 (20 krotność przeciętnego wynagrodzenia)
- Oprocentowanie to 0,44 % (0,25 % stopy redyskonta weksli)
- Pożyczka udzielana jest na okres 7 lat
- Istnieje możliwość karencji - odroczenia terminu płatności rat na okres nawet 12 miesięcy
- otrzymujesz wsparcie w postaci bezpłatnego doradztwa (14 godzin).
O programie możesz poczytać na stronie: http://wsparciewstarcie.bgk.pl/
Dla województwa Opolskiego otworzono punkt kontaktowy w którym możesz uzyskać:
- informacje z zakresu zasad ubiegania się o pożyczkę
- doradztwo w zakresie wypełniania dokumentacji aplikacyjnej
- możliwość złożenia wniosku
- bezpłatna usługę doradczą / szkolenie w zakresie m.in. zakładania działalności
gospodarczej,
Adres punktu: ul. Fiołków 1; 46-022 Luboszyce
Kontakt telefoniczny: 604 956 656 / 77 426 02 32