Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

We wrześniu / październiku przeprowadzać będziemy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, organizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu.
Ukończenie kursu pedagogicznego jest wymogiem koniecznym w przypadku podpisania z uczniem umowy o praktyczną naukę zawodu. Kurs obejmuje 86 godzin zajęć w tym:
-25 godzin psychologii
-25 godzin pedagogiki
-20 godzin metodyki
-10 godzin praktyk metodycznych 
-6 godzin podstaw prawnych kształcenia uczniów w zakładach rzemieślniczych
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 800 zł brutto. Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

W celu zapisu na kurs prosimy o kontakt z Wydziałem Oświaty pod nr telefonu 77 454 31 73 w. 22 lub 20.
Mamy jeszcze wolne miejsca!

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Szkolenie z ochrony danych osobowych - specyfikacja

W trakcie szkolenia:
1. Zarejestrujesz dwa zbiory na platformie Generalnego Inspektora Danych Osobowych a tym samym zaoszczędzisz 200 zł,
2. Na twojej stronie internetowej zostaną wprowadzone prawidłowe  zgody na przetwarzanie danych osobowych i zaoszczędzisz 150 zł.
3. Zdobędziesz niezbędną wiedzę i spełnisz obowiązek wdrożenia ochrony danych osobowych jaki narzuca Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.u.2016r., poz.922).
4. Unikniesz kary grzywny nawet do 50.000 zł.

Szkolenie jest skierowane do :
* właścicieli przedsiębiorstw i kadra zarządzająca
* osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych (m.in. pracownicy działów kadr, sekretariatów, specjaliści ds. marketingu, osoby obsługujące bazy danych klientów, * osoby obsługujące reklamacje)
* osoby będącej lub przygotowującej  się do objęcia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji
* osoby zainteresowane tematyką ochrony danych osobowych

Program
* Omówienie stron internetowych
- Czy formularze zawierają adekwatne formuły prawne?
- Czy spełnia obowiązki informacyjne?
- Czy Twój newsletter jest zgodny z wymogami GIODO?
* Rejestracja zbiorów danych osobowych
* Sprawdzimy  jakie zbiory funkcjonują w Twojej firmie.
* Przeprowadzimy rejestrację dwóch zbiorów
* Omówimy podstawy prawne i najczęstsze błędy

Realizacja obowiązku informacyjnego
* Co to jest „obowiązek informacyjny”?
* Jak należy spełnić „obowiązek informacyjny” ?
* Odpowiedzialność karna

Dokumentacja przetwarzania
* Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
* Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
* Umowy powierzenia przetwarzania  i poufności
* Powołanie administratora bezpieczeństwa informacji
* Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
* Ewidencja osób upoważnionych i aneks do zakresu obowiązków pracowników
* Odpowiedzialność karna

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
* czy warto powoływać ABI?
* obowiązki ABI
* kontrole GIODO a ABI
* dzięki szkoleniu będziesz miał
* zarejestrowane dwa zbiory,
dostosowanie Twojej strony internetowej do wymogów GIODO,

Dzięki szkoleniu dowiesz się
* jak zwiększyć bezpieczeństwo Twojej firmy,
* jak należy przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem w Twojej firmie,
* jak opracować i wdrożyć system ochrony danych osobowych,
* jakie dokumenty ochrony danych osobowych są obowiązkowe,
* jak należy zabezpieczać dane osobowe zgodnie z wytycznymi GIODO,
* jak i z kim zawrzeć umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
* jak przeszkolić pracowników
* jakie należy klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych,
* jakie zbiory podlegają rejestracji w GIODO,

Metody i środki szkolenia:
W oparciu o omówienie orzecznictwa sądowego oraz interpretację GIODO prowadzony jest interaktywny wykład, z zastosowaniem: prezentacji multimedialna, studia przypadków (case study), dyskusja uczestników i prowadzącego

Nadrzędne cele:
1. zapoznanie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922)  także aktualnymi interpretacjami, wymaganiami i zaleceniami stawianymi przez GIODO,
2. wyjaśnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jego zadań, kompetencji i roli,
3. opanowanie praktycznych umiejętności opracowania klauzul informacyjnych i zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także określenia i wprowadzenia niezbędnych zmian w jednostce organizacyjnej dostosowujących jej działania do wymagań prawnych,
4. omówienie zasad opracowania niezbędnej dokumentacji dotyczącej ochrony i przetwarzania danych osobowych,
5. zapoznanie z kwestiami związanymi z rejestracją zbiorów danych osobowych w GIODO, a także prowadzeniem przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji jawnego rejestru zbiorów danych osobowych,
6.  zapoznanie z planowanymi zmianami w  międzynarodowym prawodawstwie dotyczącym ochrony danych osobowych,


Szkolenie poprowadzi specjalista od wdrażania systemów ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą i innymi ustawami branżowymi, Auditor ISO 27001:2005. Prowadzący pełni funkcje Administratora Bezpieczeństwa Informacji w kilku przedsiębiorstwach. Ma za sobą wiele przeprowadzonych audytów, wdrożeń systemu ochrony danych osobowych których wartość wypływa z doświadczenia zawodowego zdobytego podczas pracy z firmami. 

Specyfikacja kursu.
Kurs składa się z 8 godzin i odbywa się w godzinach : 09:00 - 16:00

Oferta pracy - sprzątaczkaIzba Rzemieślnicza w Opolu poszukuje pracownika na stanowisko: sprzątaczka. Umowa na czas określony, z możliwością stałego zatrudnienia (umowa o pracę, pełen etat). Miesięczny system wynagradzania.

Ogólny zakres obowiązków
- utrzymanie porządku i czystości w rejonie wewnętrznym budynku Izby
- właściwe gospodarowanie przekazywanymi środkami czystości
- wykonywanie czynności porządkowych w rejonie zew. Izby oraz wysyłka korespondencji, w razie nieobecności osoby za to odpowiedzialnej
- wykonywanie poleceń zgodnie z dyspozycjami przełożonego

Rozkład czasu pracy:
I.   poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - od godz. 12:00 do godz 20:00
II.  środa - od godz. 13:00 do godz. 21:00

Adres miejsca wykonywania pracy: Izba Rzemieślnicza w Opolu, Katowicka 55, 45-061 Opole

Oczekiwania pracodawcy:
- Wykształcenie - bez znaczenia
- Uczciwość, rzetelność, sumienność

Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Więcej informacji udzieli Naczelnik Wydziału Finansowo-administracyjnego: Michał Gmitrasiuk, telefon 602 350 127.

MIĘSNA ARENA - 26-27 sierpnia 2016 roku w Opolu na Starym Rynku w ramach Opolskich Smaków

Izba Rzemieślnicza w Opolu wraz ze Związkiem Rzemiosła Polskiego oraz Stowarzyszeniem Rzeźników i Wędliniarzy Rp i Ogólnopolskim Cechem Rzeźników - Wędliniarzy - Kucharzy maja zaszczyt zaprosić na Akcję Promującą Polską Wieprzowinę i Wołowinę pod nazwą MIĘSNA ARENA która odbędzie się 26-27 sierpnia 2016 roku w Opolu na Starym Rynku w ramach Opolskich Smaków. Impreza objęta jest Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Opola Pana Arkadiusza Wiśniewskiego, oraz Patronatem Medialnym TVP3 Opole, Radio Opole oraz NTO Nowa Trybuna Opolska. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Zdobądź z nami uprawnienia pedagogiczne !

Zapraszamy na kurs, którego celem jest zdobycie uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe.

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAMY WE WRZEŚNIU
MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA

Kurs obejmuje 86 godzin zajęć w tym:
-25 godzin psychologii
-25 godzin pedagogiki
-20 godzin metodyki
-10 godzin praktyk metodycznych
-6 godzin podstaw prawnych kształcenia uczniów w zakładach rzemieślniczych
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 800 zł brutto.
Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

Zapisy: Wydział Oświaty, numer tel. 77 454 31 73 w. 22 lub 20

Ministerstwo pracy o umowach o refundacje zawartych do końca grudnia 2013 r.

Związek Rzemiosła Polskiego przekazuje  wyjaśnienie i zdanie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie problemów związanych z umowami o refundacje, zawartymi z OHP do końca grudnia 2013 r. Informujemy też, że list o  podobnej treści został skierowanych także do KG OHP (wg. inf. uzyskanych w resorcie).

Puls Biznesu: Kształcenie zawodowe wymaga reform

„Czas na naukę w szkole i zajęcia praktyczne u pracodawcy powinien być rozłożony, w co najmniej równych częściach — postuluje ZRP" - czytamy w Pulsie Biznesu. Artykuł poświęcony jest reformie oświaty, a ściślej szkolnictwu zawodowemu i zawiera sugestie oraz propozycje Związku Rzemiosła Polskiego, który w kształceniu dualnym ma ogromne doświadczenie.

O kształceniu zawodowym w Debacie Trójstronnej w TVP Info

Rzemiosło bardzo interesuje się tym, co dzieje się w kształceniu zawodowym,ponieważ, jako organizacja reprezentująca przedsiębiorców mikro, małych i średnich, zawsze w tym kształceniu zawodowym uczestniczyliśmy – powiedziała Jolanta Kosakowska, dyrektor zespołu oświaty zawodowej i polityki społecznej w ZRP – podczas „Debaty Trójstronnej” w TVP Info. I na dzień dzisiejszy wykonujemy konkretne zadania – rzemieślnicy szkolą a izby rzemieślnicze stanowią organizacyjne wsparcie- dodała.

Uwaga na fałszywe e-maile na temat kontroli podatkowej

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor wiadomości informuje o „ukrywaniu dochodów" lub „wyznaczonej kontroli dochodów". Nie należy otwierać wiadomości, ani załącznika. Załącznik zawiera kod złośliwy.

Rzeczpospolita: Warsztaty domagają się walki z szarą strefą likwidacji szkód

„Branża motoryzacyjna chce ukrócenia ryczałtowego rozliczenia napraw powypadkowych (…). Zmian w prawie domagają się Związek Rzemiosła Polskiego oraz organizacje motoryzacyjne. Mechanicy przedstawiają konkretne wyliczenia” – czytamy w Rzeczpospolitej z dnia 28 lipca.

Koniec z przechowywaniem akt przez 50 lat

Do 10 lat z 50  ma się skrócić okres przechowywania akt przez pracodawców. Zapowiada to wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Dziś przedsiębiorstwa w Polsce są zawalone papierami, muszą trzymać akta pracownicze przez 50 lat i według ściśle określonych przepisami wymogów.

Faktury zakupu nie w JPK

Ministerstwo finansów poinformowało, że podmioty, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, nie będą miały obowiązku przesyłania faktur VAT dokumentujących zakup w formacie JPK.

Dialog społeczny w regionie pod skrzydłami wojewodów

Ministerstwo pracy ogłosiło, że tworzenie i zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego (WRDS) zostanie przeniesione z urzędów marszałkowskich do wojewodów. Zmiany te zapowiada projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, przygotowany przez resort.
Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego działają w miejsce wojewódzkich komisji dialogu społecznego. Są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce.

 Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10242

Nowe Komisje Egzaminacyjne w zawodzie kosmetyczka i wizażystka/stylistka

Od 24 maja 2016 r. decyzją Prezydium Zarządu Izby Rzemieślniczej w Opolu działają dwie nowe komisje egzaminacyjne w zawodzie kosmetyczka i wizażystka/ stylistka. Daje to możliwość uzyskania tytułu czeladnika oraz mistrza w tych zawodach.

Egzaminy w zawodzie kucharz znów w Izbie Rzemieślniczej w Opolu

Egzaminy mistrzowskie i czeladnicze w zawodzie kucharz powróciły do rzemiosła z dniem 5 grudnia 2015 r., kiedy weszła w życie Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmiana ustawy o rzemiośle (Dz. U. z 2015 r., poz. 1782).
Wprowadzone zmiany przywróciły organizacji nadzór nad szkoleniem młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w zakładach rzemieślniczych oraz umożliwiły powoływanie komisji egzaminacyjnych w tym zawodzie i nadawanie tytułów czeladnika oraz mistrza.
Gorąco zachęcamy do zgłaszania się na egzaminy w tym zawodzie i potwierdzenia kwalifikacji zawodowych!

Zdobądź z nami uprawnienia pedagogiczne!

Zapraszamy na kurs, którego celem jest zdobycie uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe.

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAMY WE WRZEŚNIU
MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA

Kurs obejmuje 86 godzin zajęć w tym:
-25 godzin psychologii
-25 godzin pedagogiki
-20 godzin metodyki
-10 godzin praktyk metodycznych
-6 godzin podstaw prawnych kształcenia uczniów w zakładach rzemieślniczych
Koszt kursu wraz z egzaminem wynosi 800 zł brutto.
Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego Rzemiosła działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu.

Zapisy: Wydział Oświaty, numer tel. 77 454 31 73 w. 22 lub 20