środa, 10 sierpnia 2016

Ministerstwo pracy o umowach o refundacje zawartych do końca grudnia 2013 r.

Związek Rzemiosła Polskiego przekazuje  wyjaśnienie i zdanie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie problemów związanych z umowami o refundacje, zawartymi z OHP do końca grudnia 2013 r. Informujemy też, że list o  podobnej treści został skierowanych także do KG OHP (wg. inf. uzyskanych w resorcie).

Z pisma wynika, że przedstawione przez ZRP argumenty  znalazły uznanie resortu i w kwestii formalnej,   jest możliwe dokonanie zmian przedmiotowych umów w drodze ich aneksowania lub zawarcia nowych na kontynuację.

Sprawa jednak nie do końca ma pomyślny finał, bowiem oczekujemy na  ustalenie wielkości środków, jakie są niezbędne do zabezpieczenia wydłużonych umów o refundację.


Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10277