Szkolenie z ochrony danych osobowych - specyfikacja

W trakcie szkolenia:
1. Zarejestrujesz dwa zbiory na platformie Generalnego Inspektora Danych Osobowych a tym samym zaoszczędzisz 200 zł,
2. Na twojej stronie internetowej zostaną wprowadzone prawidłowe  zgody na przetwarzanie danych osobowych i zaoszczędzisz 150 zł.
3. Zdobędziesz niezbędną wiedzę i spełnisz obowiązek wdrożenia ochrony danych osobowych jaki narzuca Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.u.2016r., poz.922).
4. Unikniesz kary grzywny nawet do 50.000 zł.

Szkolenie jest skierowane do :
* właścicieli przedsiębiorstw i kadra zarządzająca
* osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych (m.in. pracownicy działów kadr, sekretariatów, specjaliści ds. marketingu, osoby obsługujące bazy danych klientów, * osoby obsługujące reklamacje)
* osoby będącej lub przygotowującej  się do objęcia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji
* osoby zainteresowane tematyką ochrony danych osobowych

Program
* Omówienie stron internetowych
- Czy formularze zawierają adekwatne formuły prawne?
- Czy spełnia obowiązki informacyjne?
- Czy Twój newsletter jest zgodny z wymogami GIODO?
* Rejestracja zbiorów danych osobowych
* Sprawdzimy  jakie zbiory funkcjonują w Twojej firmie.
* Przeprowadzimy rejestrację dwóch zbiorów
* Omówimy podstawy prawne i najczęstsze błędy

Realizacja obowiązku informacyjnego
* Co to jest „obowiązek informacyjny”?
* Jak należy spełnić „obowiązek informacyjny” ?
* Odpowiedzialność karna

Dokumentacja przetwarzania
* Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
* Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
* Umowy powierzenia przetwarzania  i poufności
* Powołanie administratora bezpieczeństwa informacji
* Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
* Ewidencja osób upoważnionych i aneks do zakresu obowiązków pracowników
* Odpowiedzialność karna

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
* czy warto powoływać ABI?
* obowiązki ABI
* kontrole GIODO a ABI
* dzięki szkoleniu będziesz miał
* zarejestrowane dwa zbiory,
dostosowanie Twojej strony internetowej do wymogów GIODO,

Dzięki szkoleniu dowiesz się
* jak zwiększyć bezpieczeństwo Twojej firmy,
* jak należy przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem w Twojej firmie,
* jak opracować i wdrożyć system ochrony danych osobowych,
* jakie dokumenty ochrony danych osobowych są obowiązkowe,
* jak należy zabezpieczać dane osobowe zgodnie z wytycznymi GIODO,
* jak i z kim zawrzeć umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
* jak przeszkolić pracowników
* jakie należy klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych,
* jakie zbiory podlegają rejestracji w GIODO,

Metody i środki szkolenia:
W oparciu o omówienie orzecznictwa sądowego oraz interpretację GIODO prowadzony jest interaktywny wykład, z zastosowaniem: prezentacji multimedialna, studia przypadków (case study), dyskusja uczestników i prowadzącego

Nadrzędne cele:
1. zapoznanie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922)  także aktualnymi interpretacjami, wymaganiami i zaleceniami stawianymi przez GIODO,
2. wyjaśnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jego zadań, kompetencji i roli,
3. opanowanie praktycznych umiejętności opracowania klauzul informacyjnych i zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także określenia i wprowadzenia niezbędnych zmian w jednostce organizacyjnej dostosowujących jej działania do wymagań prawnych,
4. omówienie zasad opracowania niezbędnej dokumentacji dotyczącej ochrony i przetwarzania danych osobowych,
5. zapoznanie z kwestiami związanymi z rejestracją zbiorów danych osobowych w GIODO, a także prowadzeniem przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji jawnego rejestru zbiorów danych osobowych,
6.  zapoznanie z planowanymi zmianami w  międzynarodowym prawodawstwie dotyczącym ochrony danych osobowych,


Szkolenie poprowadzi specjalista od wdrażania systemów ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą i innymi ustawami branżowymi, Auditor ISO 27001:2005. Prowadzący pełni funkcje Administratora Bezpieczeństwa Informacji w kilku przedsiębiorstwach. Ma za sobą wiele przeprowadzonych audytów, wdrożeń systemu ochrony danych osobowych których wartość wypływa z doświadczenia zawodowego zdobytego podczas pracy z firmami. 

Specyfikacja kursu.
Kurs składa się z 8 godzin i odbywa się w godzinach : 09:00 - 16:00