piątek, 30 września 2016

Zapytanie ofertowe nr 1/2016/2.2.POWER
Opole, dn. 30.09.2016 r.

Izba Rzemieślnicza w Opolu
ul. Katowicka 55
45-061 Opole

   
Zapytanie ofertowe nr 1/2016/2.2.POWER
W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Wsparcie partnerów społecznych i strategie rozwoju dla opolskich przedsiębiorstw MMSP”, nr projektu POWR.02.02.00-00-0004/16, Działanie 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”, typ 1, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Izba Rzemieślnicza w Opolu zaprasza do składania ofert na opracowanie w ramach ww. projektu analizy potrzeb rozwojowych, a na tej podstawie strategii rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa opolskiego. W skład jednej, kompletnej strategii wchodzi: Plan Rozwoju opracowany na podstawie analizy potrzeb rozwojowych MMSP, raport z dostępności usług rozwojowych dla MMSP w regionie oraz raport upowszechniający wiedzę o zdiagnozowanych potrzebach i barierach rozwojowych. Doradca zobowiązany jest też do udzielania pomocy MMSP we wdrożeniu założeń Planu Rozwoju oraz podejmowania działań interwencyjnych w przypadków trudności we wdrażaniu jego założeń. Partnerem projektu jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z siedzibą w Warszawie.

Rzemiosło na Międzynarodowych Targach Wyrobów Spożywczych POLAGRA FOOD

Zakończyła się właśnie kolejna edycja targów - największych i najważniejszych dla branży spożywczej. Jak zawsze POLAGRA FOOD gromadzi wystawców z Polski i zagranicy. To nie tylko producenci ale także handlowcy poszukujący najlepszych produktów dla sieci handlowych , hurtowni i sprzedawców detalicznych. Targi to także okazja do  prezentacji nowatorskich rozwiązań, produktów wysokiej jakości, a przede wszystkim otwarcie na  nowe kierunki dla rozwoju biznesu.


Więcej Organizacje i firmy rzemieślnicze: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=134&moduleid=493&anonsid=10492

Jednolity Plik Kontrolny. Średni i mali od 2017 roku

Ministerstwo finansów przypomina, że od 1 lipca tego roku najwięksi przedsiębiorcy działający w Polsce mają obowiązek comiesięcznego przekazywania administracji podatkowej danych dotyczących podatku VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). W pierwszym okresie sprawozdawczym kończącym się 25 sierpnia, zostało prawidłowo złożonych (tzn. zakończonych wystawieniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru), 5770 plików JPK VAT o niepowtarzalnych numerach NIP. Analiza danych zawartych w JPK przyspieszy identyfikacje nieprawidłowości w wypełnianiu obowiązków podatkowych.

 Więcej
Gospodarka: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=10470

czwartek, 29 września 2016

Utrudnienia w pracy Izby w dniu 30.09.2016

W związku z czyszczeniem przemysłowym podłóg na terenie Izby Rzemieślniczej w Opolu informujemy iż w dniu 30.09.2016 dostęp do Wydziału Oświaty oraz Wydziału Finansowo - Administracyjnego będzie niemożliwy. Wszelkie sprawy związane z odbieraniem dyplomów i świadectw realizowane będą od poniedziałku 03.10.2016. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

zapytanie ofertowe - drzwi

Izba Rzemieślnicza w Opolu poszukuje firmy, która byłaby w stanie:
- zdemontować dwoje drzwi na parterze Izby (zdjęcie nr 3 i 4)
- wyprodukować i zamontować drzwi wraz z ościeżnicą do wewnętrznej części Izby (zdjęcie 3) wraz z klamką oraz samozamykaczem. Otwór wynosi ok 2,32 m (wys) x 2,06 m (szer). Materiał: drewno (preferowany), plastik lub aluminium. Drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone (szyby zespolone ok 24mm).

Wstępna propozycja - zdjęcie 2.  Kolor jak na zdjęciu 1.
Termin realizacji - listopad 2016
Termin składania ofert: 21.10.2016

Kontakt: 602 350 127, info@izbarzem.opole.pl

zdjęcie 1

środa, 28 września 2016

Giełda kooperacyjna dla firm z branży drzewnej, meblarskiej i papierniczej

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości i Powiat Kluczborski zapraszają przedsiębiorców z branży drzewnej, meblarskiej i papierniczej do wzięcia udziału w giełdzie kooperacyjnej w dniu  19 października 2016 r. o godz. 10.00 w Dobrotece, w Dobrodzieniu.

czwartek, 22 września 2016

Budżet Państwa na 2017 rok i strategia rozwoju tematem posiedzenia plenarnego RDS

15 września w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, pod przewodnictwem Piotra Dudy.
Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego z niepokojem odniósł się do pomysłu zmniejszenia w budżecie środków na Fundusz Pracy. Zwrócił też uwagę na zagrożenie wynikające ze zmniejszenia refundacji dla mistrzów rzemiosła za kształcenie zawodowe pracowników młodocianych.

 Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10432

Mamy nową Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy

15 września  powołano 14 członków nowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, która ma za zadanie wypracowanie projektów kodeksów: indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. W skład Komisji wchodzi 14 osób. Przewodniczącym został Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Z ramienia Związku Rzemiosła Polskiego w Komisji zasiada prof. Anna Maria Musiała z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego.

 Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10421

Stanowisko pracodawców Rady Dialogu Społecznego do projektu ustawy budżetowej 2017

„W ocenie strony pracodawców możliwa jest realizacja prognozy wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych, w oparciu o którą został skonstruowany projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Należy jednak podkreślić, iż narasta niepewność odnośnie  dalszego kształtowania się stanu koniunktury gospodarczej w Polsce oraz na świecie, co jest równoznaczne zwiększeniu  prawdopodobieństwa realizacji scenariuszy bardziej pesymistycznych  niż ten, który został przyjęty przez rząd” – czytamy w stanowisku pracodawców Rady Dialogu Społecznego.

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10435

Stanowisko ZRP do wniosku dot. dyrektywy zmieniającej dyrektywę o delegowaniu pracowników

Związek Rzemiosła Polskiego przedstawił swoje stanowisko w związku z Komunikatem COM(2016) 505 Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady i parlamentów narodowych w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy zmieniającej dyrektywę o delegowaniu pracowników, w odniesieniu do zasady pomocniczości.

poniedziałek, 19 września 2016

zapytanie ofertowe - remont dachu

Izba Rzemieślnicza w Opolu poszukuje wykonawcy, który dokona sprawdzenia i napraw dachu, naprawy / wymiany blacharki na dachu, na lukarnach oraz izolacji, naprawy / wymiany rynien, naprawy / wymiany piorunochronów na obiekcie Izby. Wykonanie prawidłowo komina wentylacyjnego w pomieszczeniu kotłowni na poddaszu, jednocześnie udzielając gwarancji na wykonaną robotę oraz że dach nie będzie przeciekał. Wykonanie wylotów przestrzałowych lub górnych dla istniejących przewodów kominowych (ponad dachem). Mogą wystąpić dodatkowe prace, które nie zostały ujęte w powyższym zakresie. Z wykonawcą podpisana zostanie umowa ryczałtowa. Zakres prac obejrzeć można od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 - 15:00. Oferty prosimy zgłaszać do 10.10.2016 r.

Termin realizacji: październik - listopad (opcjonalnie grudzień) 2016

W załączeniu rzuty z wymiarami oraz zdjęcia. W razie pytań prosimy kontaktować się z Michałem Gmitrasiuk, tel. 602 350 127, info@izbarzem.opole.pl.
- zapytanie rzut.pdf
- zapytanie elewacje.pdf
- zapytanie dach.pdfczwartek, 15 września 2016

Minimum 2 tys. zł od pierwszego stycznia

Ministerstwo rodziny i pracy informuje na swojej stronie, że płaca minimalna od 1 stycznia 2017 r. będzie wynosić 2 tys. zł. Premier Beata Szydło podpisała rozporządzenie w tej sprawie. Oznacza to wzrost o 8,1 proc. (150 zł) w stosunku do 2016 r. (obecnie pensja minimalna to 1 850 zł brutto). Kwota ta stanowiłaby 47,04 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2017 r.

 Więcej
Gospodarka:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=10412

„Wsparcie na starcie”- pożyczki na własne firmy

Ministerstwo rodziny i pracy poinformowało, że blisko 154 mln zł od grudnia 2013 r. przeznaczono na pożyczki w ramach programu „Wsparcie w starcie”. Udzielono ponad 2,5 tys. pożyczek w tym ponad 2,4 tys. na podjęcie działalności gospodarczej oraz 63 na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. Tylko w tym roku udzielono 522 pożyczek na kwotę ponad 33,2 mln zł.

 Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10420

Warsztaty szkoleniowo-informacyjne w Gdańsku

8-9 września w Gdańsku odbyły się pierwsze z czterech zaplanowanych w projekcie „Rzemiosło w EFS”, warsztaty szkoleniowo-informacyjne dla przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego i izb rzemieślniczych.

G .Prawna: Bez porozumienia w sprawie związkowej reformy

Organizacje pracodawców, w tym Związek Rzemiosła Polskiego, nie popierają propozycji rządu w kwestii przyznawania działaczom niepracownikom uprawnień, jakie mają związkowcy zatrudnieni na umowie o pracę. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem autorstwa Łukasza Guzy, w którym mowa o tym, że pracodawcy zastanawiają się nad złożeniem skargi do Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).

G. Prawna Będą zmiany w finansowaniu szkół zawodowych

„Ogólnie propozycje MEN dotyczące szkół zawodowych są dobrze oceniane przez ekspertów. – Zastąpienie zawodówek szkołami branżowymi prowadzi do eksponowania tego rodzaju szkolnictwa” – powiedziała Dziennikowi Gazecie Prawnej Jolanta Kosakowska ze Związku Rzemiosła Polskiego.

wtorek, 13 września 2016

Tajwańska Misja Handlowa Branży Elementów Złącznych

W poniedziałek 26 września odbędą się  w Warszawie bezpłatne spotkania w ramach Tajwańskiej Misji Handlowej Branży Elementów Złącznych.
Podczas spotkań z polskimi partnerami firmy zaprezentują elementy złączne wszelkich typów i zastosowań, w tym m. in. dla branż: budowlanej, motoryzacyjnej, meblarskiej, przemysłu i innych. Ponadto firmy oferują narzędzia, maszyny oraz produkcję na zamówienie.

lista firm.pdf

środa, 7 września 2016

15 proc. CIT dla małych firm trafi do podpisu prezydenta

Sejm przyjął w ostatecznym kształcie nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obniżającą CIT dla małych firm z 19 na 15 proc. Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2017 r. zmniejszoną stawkę podatkową płacić będą firmy, których roczny obrót nie przekracza 1,2 mln euro.

Rzeczpospolita: Nowa praca tymczasowa: rok zlecenia lub dwa lata etatu

Związek Rzemiosła Polskiego i inne organizacje pracodawców przyjęły wspólne stanowisko, w którym apelują do rządu o trzy zmiany w projekcie o pracownikach tymczasowych. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem w dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej” o koniecznych zmianach w zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Według przedsiębiorców zmiany są bardzo potrzebne i mają dotyczyć ponad 800 tys. pracowników tymczasowych i 7 tys. podmiotów gospodarczych.


Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10396

Powstanie nowy kodeks pracy

1 września weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Komisja będzie miała za zadanie opracowanie projektu ustawy – Kodeks pracy oraz projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w kontekście kształcenia ustawicznego rzemieślników

„Efektywność i perspektywy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kontekście kształcenia ustawicznego rzemieślników i ich pracowników oraz planowanego powszechnego samorządu gospodarczego” – to temat konferencji, która odbyła się 6 września w Warszawie, w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego.

poniedziałek, 5 września 2016

MISTERIUM POLSKIEGO CHLEBA W CZESKICH KŘINICACH


W ramach współpracy polsko-czeskiej przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie – Starszy Cechu Kazimierz Rachowiecki wraz z żoną, Dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka, pracownik ds. administracyjno-oświatowych Paulina Pawlak oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy Ewa Glura w sierpniu br. na zaproszenie Starościny Libuše Rosová wzięli udział w Dożynkach Gminnych w czeskich Křinicach.

czwartek, 1 września 2016

VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, w dniach 10 – 12 października 2016 odbędzie się VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest: „Trzy dni inspiracji dla innowacji”.

Baza Usług Rozwojowych ma pomóc przedsiębiorcom

11 sierpnia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju stanowiące podstawę do prowadzenia rejestracji podmiotów, które za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych chcą świadczyć usługi podlegające współfinansowaniu w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Tworzenie miejsc pracy na poziomie lokalnym i rozwój szkolnictwa zawodowego

Ministerstwo Rozwoju w lipcu podsumowano realizację projektu badawczego pn.: Wsparcie dla tworzenia miejsc pracy na poziomie lokalnym, zrealizowanego wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w ramach programu LEED.

MSP w Ocenie Skutków Regulacji aktu prawnego. Opinia ZRP

Według Związku Rzemiosła Polskiego wprowadzenie obowiązku dokonywania oceny przewidywanego wpływu projektowanego prawa na działalność MSP w formie przedstawienia rezultatu tych badań w uzasadnieniu do projektowanego przepisu (w ramach Oceny Skutków Regulacji) w nieznacznym stopniu przyczyni się do ukierunkowania legislacji na wypracowanie instrumentów służących rozwojowi MSP.

Najpierw umowa potem praca już od 1 września

Syndrom pierwszej dniówki odchodzi do lamusa. 1 września br. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy, zgodnie z którą pracodawca i każdy pracownik będzie zobowiązany posiadać umowę na piśmie albo pisemne potwierdzenie jej warunków - jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP. Zgłaszanie kandydatur do 30 września

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda ogłosił nową edycję Nagrody Gospodarczej. Podobnie jak w latach ubiegłych, Związek Rzemiosła Polskiego został zaproszony do grona Instytucji zgłaszających kandydatów w ramach tej nagrody.

"Wiarygodni w Rzemiośle". Konkurs adresowany do rzemieślników

Creditreform Wywiadownia Gospodarcza zaprasza do udziału w organizowanym przy patronacie Związku Rzemiosła Polskiego konkursie "Wiarygodni w Rzemiośle".
Celem Konkursu jest ocena wiarygodności płatniczej firm funkcjonujących w polskiej przestrzeni gospodarczej oraz wyróżnienie tych, które odznaczają się największą wiarygodnością płatniczą.

Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10364