czwartek, 15 września 2016

G. Prawna Będą zmiany w finansowaniu szkół zawodowych

„Ogólnie propozycje MEN dotyczące szkół zawodowych są dobrze oceniane przez ekspertów. – Zastąpienie zawodówek szkołami branżowymi prowadzi do eksponowania tego rodzaju szkolnictwa” – powiedziała Dziennikowi Gazecie Prawnej Jolanta Kosakowska ze Związku Rzemiosła Polskiego.
„Kontrowersje budzi natomiast zmiana finansowania tych placówek. Szkoły, które obecnie mogą liczyć na pieniądze na kształcenie fachowców, dostaną znacznie mniejsze wsparcie, jeżeli będą kształcić specjalistów, których nie potrzebuje rynek pracy . – O ile idea wydaje się słuszna, to jednak wszystko zależy od szczegółów” – ocenia Jolanta Kosakowska. - Nie zawsze statystyczne dane z urzędów pracy odzwierciedlają sytuację na rynku –dodała.

Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10418