czwartek, 15 września 2016

G .Prawna: Bez porozumienia w sprawie związkowej reformy

Organizacje pracodawców, w tym Związek Rzemiosła Polskiego, nie popierają propozycji rządu w kwestii przyznawania działaczom niepracownikom uprawnień, jakie mają związkowcy zatrudnieni na umowie o pracę. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem autorstwa Łukasza Guzy, w którym mowa o tym, że pracodawcy zastanawiają się nad złożeniem skargi do Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).
Natomiast związki zawodowe zgadzają się z propozycjami rządowymi i chcą jeszcze więcej. Np obstają przy wzmocnieniu ochrony przed zwolnieniem z firmy. Mowa o rządowym projekcje nowelizacji ustawy związkowej.

Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10414