piątek, 30 września 2016

Jednolity Plik Kontrolny. Średni i mali od 2017 roku

Ministerstwo finansów przypomina, że od 1 lipca tego roku najwięksi przedsiębiorcy działający w Polsce mają obowiązek comiesięcznego przekazywania administracji podatkowej danych dotyczących podatku VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). W pierwszym okresie sprawozdawczym kończącym się 25 sierpnia, zostało prawidłowo złożonych (tzn. zakończonych wystawieniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru), 5770 plików JPK VAT o niepowtarzalnych numerach NIP. Analiza danych zawartych w JPK przyspieszy identyfikacje nieprawidłowości w wypełnianiu obowiązków podatkowych.

 Więcej
Gospodarka: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=10470