środa, 7 września 2016

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w kontekście kształcenia ustawicznego rzemieślników

„Efektywność i perspektywy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kontekście kształcenia ustawicznego rzemieślników i ich pracowników oraz planowanego powszechnego samorządu gospodarczego” – to temat konferencji, która odbyła się 6 września w Warszawie, w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego.

Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego otwierając konferencję powiedział, że - My jako Związek Rzemiosła Polskiego jesteśmy od tworzenia warunków sprzyjających szkolnictwu zawodowemu a na Was, jako regionalnych organizacjach rzemiosła, spoczywa obowiązek realizacji zadań w tym zakresie.