czwartek, 22 września 2016

Mamy nową Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy

15 września  powołano 14 członków nowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, która ma za zadanie wypracowanie projektów kodeksów: indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. W skład Komisji wchodzi 14 osób. Przewodniczącym został Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Z ramienia Związku Rzemiosła Polskiego w Komisji zasiada prof. Anna Maria Musiała z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego.

 Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10421