czwartek, 1 września 2016

MSP w Ocenie Skutków Regulacji aktu prawnego. Opinia ZRP

Według Związku Rzemiosła Polskiego wprowadzenie obowiązku dokonywania oceny przewidywanego wpływu projektowanego prawa na działalność MSP w formie przedstawienia rezultatu tych badań w uzasadnieniu do projektowanego przepisu (w ramach Oceny Skutków Regulacji) w nieznacznym stopniu przyczyni się do ukierunkowania legislacji na wypracowanie instrumentów służących rozwojowi MSP.

Już dzisiaj ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w rozdziale poświęconym MSP mówi, że państwo powinno stwarzać korzystne warunki dla działalności rozwoju MSP, m.in. poprzez inicjowanie prawa sprzyjającego ich rozwojowi, czy poprzez wyrównywanie warunków prowadzenia przedsiębiorstw ze względu na obciążenia publicznoprawne.

 Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10363