czwartek, 1 września 2016

Najpierw umowa potem praca już od 1 września

Syndrom pierwszej dniówki odchodzi do lamusa. 1 września br. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy, zgodnie z którą pracodawca i każdy pracownik będzie zobowiązany posiadać umowę na piśmie albo pisemne potwierdzenie jej warunków - jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy.
Niekoniecznie musi to być umowa o pracę, wystarczy, że pracownik otrzyma pisemne potwierdzenie ustalonych ustnie warunków pracy. I musi to nastąpić zanim pracownik przystąpi do pracy. Taki jest wymóg. Brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy będzie karany grzywną w  wysokości od 1 do 30 tys. zł.


Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10344