czwartek, 22 września 2016

Stanowisko pracodawców Rady Dialogu Społecznego do projektu ustawy budżetowej 2017

„W ocenie strony pracodawców możliwa jest realizacja prognozy wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych, w oparciu o którą został skonstruowany projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Należy jednak podkreślić, iż narasta niepewność odnośnie  dalszego kształtowania się stanu koniunktury gospodarczej w Polsce oraz na świecie, co jest równoznaczne zwiększeniu  prawdopodobieństwa realizacji scenariuszy bardziej pesymistycznych  niż ten, który został przyjęty przez rząd” – czytamy w stanowisku pracodawców Rady Dialogu Społecznego.

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10435