czwartek, 22 września 2016

Stanowisko ZRP do wniosku dot. dyrektywy zmieniającej dyrektywę o delegowaniu pracowników

Związek Rzemiosła Polskiego przedstawił swoje stanowisko w związku z Komunikatem COM(2016) 505 Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady i parlamentów narodowych w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy zmieniającej dyrektywę o delegowaniu pracowników, w odniesieniu do zasady pomocniczości.
„ Pozytywnie, oceniamy samą deklarację Komisji, że będzie kontynuować dialog polityczny, w tym ze wszystkimi parlamentami narodowymi, w odniesieniu do zgłoszonych zastrzeżeń – czytamy w opinii ZRP. - Liczymy, że Sejm i Senat RP oraz Rząd RP będą kontynuować przyjętą linię obrony interesów polskich usługodawców”.

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10442