czwartek, 15 września 2016

Warsztaty szkoleniowo-informacyjne w Gdańsku

8-9 września w Gdańsku odbyły się pierwsze z czterech zaplanowanych w projekcie „Rzemiosło w EFS”, warsztaty szkoleniowo-informacyjne dla przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego i izb rzemieślniczych.
Projekt  współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 a jego głównym celem jest rozwinięcie sieci współpracy przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego w komitetach monitorujących oraz współpracy z podmiotami niezasiadającymi w komitetach w ramach struktury organizacyjnej ZRP. W skład sieci będą wchodziły wszystkie izby rzemieślnicze, natomiast funkcję Lidera sieci pełni Związek Rzemiosła Polskiego.

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10410