piątek, 14 października 2016

Powstał zespół problemowy ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Rada Dialogu Społecznego, w odpowiedzi na Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju powołała specjalny zespół problemowy pod przewodnictwem Rafała Baniaka., który będzie pracował nad strategią. Z ramienia Związku Rzemiosła Polskiego w zespole uczestniczyć będą: Izabela Opęchowska oraz Halina Matejek – Caban.
Podczas pierwszego posiedzenia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, które odbyło się 6 października omówiono i przyjęto zasady prac oraz harmonogram doraźnego zespołu problemowego ds. SOR.

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10531