piątek, 7 października 2016

Ustawa o innowacyjności uchwalona przez Sejm

Wczoraj (7października) Sejm uchwalił tzw. małą ustawę o innowacyjności. Znowelizowana ustawa wprowadza spójny system instrumentów premiujących i zachęcających do podejmowania działalności innowacyjnej. Są to przede wszystkim: regulacje podatkowe (ulgi), stabilny sposób finansowania komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz pakiet ułatwień proceduralnych.

Ustawa przewiduje też możliwość odliczenia od podatku kosztów uzyskania patentu przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz zwiększenie kwot kosztów kwalifikowanych wydatków na badania i rozwój, które można odliczyć od podatku.

 Więcej
Gospodarka: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=10515