wtorek, 11 października 2016

Związek Rzemiosła Polskiego przeciwny kolejnym obciążeniom FUS

Związek Rzemiosła Polskiego zajął stanowisko dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
W opinii przekazanej zastępcy szefa Kancelarii Sejmu Andrzejowi Podgórskiemu oraz  przewodniczącemu Rady Dialogu Społecznego Piotrowi Dudzie prezes ZRP Jerzy Bartnik podkreślił, że jest przeciwny poselskiemu projektowi ustawy. Zdaniem ZRP przedstawione w nim rozwiązania prowadzą do kolejnego obciążania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10524