środa, 30 listopada 2016

6600zł kwoty wolnej już od 2017 roku

Ministerstwo Finansów poinformowało, że przygotowało propozycję wprowadzenia już od 2017 roku podwyższonej kwoty wolnej dla płatników podatku PIT. Na zmianie przepisów zyska około 3 mln najmniej zamożnych podatników. Około 21 mln podatników nie odczuje zmiany. Dochody na poziomie minimum egzystencji nie będą opodatkowane.

Dziennik Polski:„Rząd przywróci kwalifikacje do wykonywania zawodu?”

Zachęcamy do zapoznania się z rozmową wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego, prezesa Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Janusza Kowalskiego z dziennikarzem zajmującym się problematyką gospodarczą Zbigniewem Bartusiem w artykule pt. „Rząd przywróci kwalifikacje do wykonywania zawodu?”, który ukazał się w Dzienniku Polskim w dniu 24 listopada.

piątek, 25 listopada 2016

Rzemiosło chce rozmawiać z wicepremierem Morawieckim

Związek Rzemiosła Polskiego wyraża zaniepokojenie wystąpieniem wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego w dniu 18 listopada 2016 roku w Rzeszowie, podczas którego zostały przedstawione propozycje zmian w funkcjonowaniu mikro, małych i średnich firm w projekcie rządowym „Konstytucja dla biznesu”. - Dziwi nas, że organizacja reprezentująca interesy ponad miliona polskich przedsiębiorców nie została zaproszona do udziału w takim wydarzeniu, i jeszcze bardziej zaskakuje komunikat o tworzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców w skład, której wejdą przedsiębiorcy, którzy nie stanowią Rady Dialogu Społecznego.
Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10692

Związek Rzemiosła Polskiego w trosce o poprawę jakości kształcenia zawodowego

- W ocenie mistrzów prowadzących naukę praktyczną dla uczniów szkół zawodowych czas przeznaczony na naukę w szkole i zajęcia praktyczne u pracodawcy powinien być  rozłożony w co najmniej w równych częściach w całym okresie nauczania w szkole zawodowej (…) W ocenie środowiska  nieuzasadnione jest marginalizowanie roli rzemiosła i jego organizacji, jaką obecnie odgrywają i jaką mogą odegrać w realizacji zadań systemu edukacji zawodowej – czytamy w piśmie ZRP skierowanym do minister edukacji Anny Zalewskiej.
Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10699

Krajowy Dialog i Przyszłości Pracy. Konferencja w Warszawie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w ramach przygotowań do obchodów setnej rocznicy powstania Międzynarodowej Organizacji Pracy przygotowują konferencję - Krajowy Dialog i Przyszłości Pracy, która odbędzie się 7 grudnia w siedzibie resortu pracy w Warszawie.

Obniżony wiek emerytalny tematem Debaty trójstronnej w TVP Info

3 grudnia (sobota) o godzinie 13.30 rozpocznie się debata z udziałem przedstawicieli rządu i partnerów społecznych. Tematem dyskusji będzie uchwalona przez Sejm ustawa obniżająca wiek emerytalny w powiązaniu z przeglądem systemu emerytalnego, który organizacje pracodawców i pracowników otrzymały do zaopiniowania. Dokument będzie też przedmiotem posiedzenia zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych w dniu 29 listopada 2016 r.
 Związek Rzemiosła Polskiego reprezentować będzie B. Nowak-Turowiecka, ekspert ds. zagadnień emerytalnych.

Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10709

Rzeczpospolita: Czas na powrót do rzemiosła. Na pomoc rzemieślnikom

Jak poinformował Zbigniew Ładziński, prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, w regionie działa 5 tys. różnych zakładów rzemieślniczych. – „Niewątpliwie dobrze rozwijającą się branżą jest motoryzacja i wszystkie zawody z nią związane jak elektromechanik samochodowy, blacharz, lakiernik, mechanik. Na brak zainteresowania nie narzeka także branża fryzjerska, cukiernicza, piekarska i wędliniarska” – i dodał, że – „sporo jest także zawodów wymierających jak np. zdun, zegarmistrz, szewc, rymarz czy kaletnik”.

Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10708

Propozycje Związku Rzemiosła Polskiego do ustawy Prawo o ruchu drogowym

W związku z przekazanym do konsultacji projektem ustawy o zmianie ustawy -  Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw , Związek Rzemiosła Polskiego zgłosił propozycje wprowadzenia  rozwiązań legislacyjnych w art. 81 ust.11 pkt 5) nowelizowanej ustawy.

czwartek, 24 listopada 2016

Rzeczpospolita: Firma bez składek na ZUS – zachęta na początek

– Moim zdaniem to zbyt szerokie otwarcie furtki dla tych, którzy nie są do końca uczciwi – zauważa Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego w wypowiedzi dla dziennika Rzeczpospolita. – Jeśli działalność gospodarczą będzie można legalnie prowadzić bez żadnej rejestracji i składek na ZUS, to znajdą się tacy, którzy zaczną to wykorzystywać, oczywiście oszukując i ukrywając swoje dochody. Skala zjawiska może być bardzo duża, co zagroziłoby konkurencji na rynku – ostrzega.

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10690

środa, 16 listopada 2016

Puls Biznesu: Badania i rozwój wspierane działaniami państwa

„Inne spojrzenie na warunki sprzyjające inwestycjom małego biznesu ma Związek Rzemiosła Polskiego. Niska aktywność inwestycyjna wynika przede wszystkim z bariery popytowej na produkty krajowe, które nie są w stanie skutecznie konkurować z tanim importem z rynków wschodnich” – powiedziała Pulsowi Biznesu Elżbieta Lutow ze Związku Rzemiosła Polskiego.
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10658

Konferencja dla środowiska rzemieślników, kupców i przedsiębiorców nt. planowanych zmian systemowych

- Doceniając wkład środowiska rzemieślniczego, jego organizacji, tj. Cechów i Izb Rzemieślniczych w rozwój gospodarczy kraju, a także w kształcenie wykwalifikowanych kadr dla gospodarki, poprzez organizowaną konferencję pragnę umożliwić rzemieślnikom, kupcom i przedsiębiorcom działającym na terenie Mazowsza, Kurpi i Podlasia przedstawienia stronie rządowej swojego środowiska w najbardziej istotnych kwestiach- czytamy w zaproszeniu na spotkanie, skierowane do Związku Rzemiosła Polskiego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministra Henryka Kowalczyka.

Więcej
Aktualności:- http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10641

Trzecie posiedzenie zespołu ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

9 listopada odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, działającego w ramach RDS. W pierwszej części spotkania skoncentrowano się na omówieniu propozycji stanowiska strony pracowników.

czwartek, 10 listopada 2016

Rzemiosło w EFS. Warsztaty w Poznaniu dla przedstawicieli izb rzemieślniczych

W imieniu Organizatorów zapraszamy na 2-dniowe warsztaty informacyjno-szkoleniowe, które odbędą się 8-9 grudnia w Poznaniu, w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej.
Są to drugie z cyklu warsztatów organizowanych w ramach projektu „Rzemiosło w EFS”, współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Więcej
Organizacje i firmy rzemieślnicze: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=134&moduleid=493&anonsid=10625

W Debacie Trójstronnej o reformie oświaty

Związek Rzemiosła Polskiego chce uczestniczyć w zreformowaniu kształcenia zawodowego. - Przyglądamy się rozwiązaniom w różnych krajach, gdzie kształcenie zawodowe stoi na dobrym poziomie i jest bardzo wyraziste. Dziś czeka nas kolejna strukturalna zmiana. Ponownie wracamy do rozmów o reformie, ale zbyt mało jest planowanych zmian w kształceniu zawodowym, które naszym zdaniem są konieczne - powiedziała Jolanta Kosakowska, dyrektor zespołu oświaty zawodowej i polityki społecznej ZRP.

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10622

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Stanowisko ZRP

- Działając w imieniu ponad 23 tysięcy rzemieślników szkolących uczniów, Związek Rzemiosła Polskiego odwołuje się do deklaracji, składanych przez przedstawicieli Kierownictwa resortu (…), o konieczności odbudowania kształcenia zawodowego. Przyjęcie przedmiotowego rozporządzenia bez likwidacji wagi P12, na rzecz zastosowania jednej wagi, tak jak miało to miejsce do 2015 r. będzie ciosem, a nie wsparciem kształcenia zawodowego, na co środowisko rzemiosła nie wyraża zgody – czytamy w przesłanej do minister edukacji  opinii ZRP.

Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10630

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo oświatowe

Projekt ustawy Prawo oświatowe wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe zostały przyjęte 8 listopada przez Radę Ministrów. Przewiduje ona wprowadzenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikację organizacji szkół i placówek oświatowych: wygaszone zostaną gimnazja, a funkcjonować zacznie 8-lenia szkoła podstawowa i 4 letnie liceum ogólnokształcące. Wprowadzanie zmian rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018.

Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10636

piątek, 4 listopada 2016

Bezpłatna aplikacja JPK

Ministerstwo finansów informuje, że od 1 stycznia 2017 r. mali oraz średni przedsiębiorcy będą podlegali obowiązkowi składania comiesięcznego pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT). Pierwsze sprawozdania będą musieli złożyć do 25 lutego 2017 r. Obecnie obowiązek przesyłania JPK dotyczy dużych firm, które przekazały  już łącznie ponad 23 tys. plików.
Więcej Gospodarka: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=10602

Polskie Radio 24: powstanie powszechny samorząd gospodarczy?

O idei utworzenia powszechnego samorządu gospodarczego mówił w Polskim Radiu 24: Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego. ZRP jest za utworzeniem powszechnego samorządu gospodarczego. Takie rozwiązanie zapowiedział kilka miesięcy temu rząd.
Utworzeniem jednego wspólnego samorządu powinny być także zainteresowane osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. - Obowiązkowy samorząd gospodarczy miałby być jedną, silną reprezentacją środowiska biznesu w rozmowach z rządem. W przeciwieństwie do obecnie istniejących organizacji pracodawców, miałby zrzeszać wszystkie firmy – powiedział Jerzy Bartnik.

Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10599

Rzemiosło w Sejmie

Spotkanie rozpoczęło się od odczytania przez posłankę Małgorzatę Wypych przesłania Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, skierowanego do uczestników II Zjazdu Cechów Rzemiosła Polskiego, który wydarzenie objął Honorowym Patronatem. W przesłaniu jest mowa o ważnej roli rzemiosła w życiu społeczno-gospodarczym kraju, o przekazywaniu pięknych tradycji nowym pokoleniom, o profesjonaliźmie polskich rzemieślników, których wyroby są synonimem najwyższej jakości. Pogratulował aktywnego działania na rzecz rozwoju rzemiosła w kraju i poza granicami Polski.

Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10600

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju tematem Debaty w TVP Info

W październikowej (29.10) Debacie Trójstronnej w TVP Info partnerzy społeczni rozmawiali o Planie Morawieckiego. O założeniach, w których proponuje się uproszczenia dla biznesu, w którym stawia się na innowacyjność. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest kluczowym programem premier Beaty Szydło.
- Liczymy, że skoro w pierwszym spotkaniu zespołu uczestniczył wiceminister Jerzy Kwieciński jest nadzieja, że będziemy traktowani jako rzetelny partner do konsultacji  i dialog z rządem zacznie funkcjonować poprawnie – powiedziała Izabela Opęchowska, dyrektor zespołu dialogu społecznego ze Związku Rzemiosła Polskiego.
Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10598

Reforma edukacji tematem Debaty Trójstronnej w TVP Info

5 listopada w studiu TVP przy Powstańców Warszawy spotkają się uczestnicy Debaty Trójstronnej. Tym razem tematem rozmów pomiędzy partnerami społecznymi a przedstawicielami rządu będzie reforma edukacji z uwzględnieniem najnowszych zmian, zaproponowanych przez stronę rządową.
Z ramienia Związku Rzemiosła Polskiego udział w programie weźmie Jolanta Kosakowska, dyrektor zespołu oświaty zawodowej i problematyki społecznej.

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10611

czwartek, 3 listopada 2016

„POLSKO – CZESKA PRZYGODA Z NITKĄ”, CZYLI MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO


 W ramach XXVII polsko-czeskich dni kultury chrześcijańskiej w drugiej połowie października br. Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych oraz Towarzystwo Przyjaciół Bielawy zorganizowali w siedzibie szkoły rzemieślniczej w Bielawie międzynarodową wystawę rękodzieła artystycznego – Polek i Czeszek.

środa, 2 listopada 2016

Rzeczpospolita: Rzemieślnicy apelują o samorząd gospodarczy

„W Polsce niezbędne jest wprowadzenie powszechnego samorządu gospodarczego, którego integralną, odrębnie zorganizowaną częścią musi być samorząd rzemieślniczy” – to jeden z głównych  postulatów,  jaki wnieśli uczestnicy II Zjazdu Cechów, który odbył się w Sejmie 26 października.

Rzeczpospolita: Jerzy Bartnik: Chcemy być partnerem w debacie gospodarczej

- Przed wszystkim chcemy być liczącym się partnerem w debacie gospodarczej. Jesteśmy w tej chwili uwzględnieni w tzw. planie Morawieckiego gdzie jest silny nacisk na sektor małych i średnich firm, zgodnie zresztą z europejską i światową tendencją odchodzenia od wielkich fabryk. Według badań naukowców z Harvardu za 30 lat automatyzacja sprawi, że roboty przejmą większość zawodów poza rzemieślniczymi, gdzie liczy się indywidualne podejście do potrzeb klienta. Gwarantowaną pracę będą mieli tylko ci, którzy będą potrafili połączyć umiejętności rąk i umysłu-powiedział Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego w wywiadzie dla dziennika Rzeczpospolita.

 Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10595