środa, 16 listopada 2016

Konferencja dla środowiska rzemieślników, kupców i przedsiębiorców nt. planowanych zmian systemowych

- Doceniając wkład środowiska rzemieślniczego, jego organizacji, tj. Cechów i Izb Rzemieślniczych w rozwój gospodarczy kraju, a także w kształcenie wykwalifikowanych kadr dla gospodarki, poprzez organizowaną konferencję pragnę umożliwić rzemieślnikom, kupcom i przedsiębiorcom działającym na terenie Mazowsza, Kurpi i Podlasia przedstawienia stronie rządowej swojego środowiska w najbardziej istotnych kwestiach- czytamy w zaproszeniu na spotkanie, skierowane do Związku Rzemiosła Polskiego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministra Henryka Kowalczyka.

Więcej
Aktualności:- http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10641