piątek, 25 listopada 2016

Propozycje Związku Rzemiosła Polskiego do ustawy Prawo o ruchu drogowym

W związku z przekazanym do konsultacji projektem ustawy o zmianie ustawy -  Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw , Związek Rzemiosła Polskiego zgłosił propozycje wprowadzenia  rozwiązań legislacyjnych w art. 81 ust.11 pkt 5) nowelizowanej ustawy.

- Proponujemy uwzględnienie w  zmienianym art. 81 ust.11, pkt 5) ww. ustawy dotyczącym dodatkowych badań technicznych pojazdów  -  warunku, że dotyczą one sytuacji, kiedy posiadacz pojazdu nie udokumentuje naprawy pojazdu fakturą – czytamy w opinii ZRP przesłanej do  podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Jerzego Szmita.
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10703