środa, 16 listopada 2016

Puls Biznesu: Badania i rozwój wspierane działaniami państwa

„Inne spojrzenie na warunki sprzyjające inwestycjom małego biznesu ma Związek Rzemiosła Polskiego. Niska aktywność inwestycyjna wynika przede wszystkim z bariery popytowej na produkty krajowe, które nie są w stanie skutecznie konkurować z tanim importem z rynków wschodnich” – powiedziała Pulsowi Biznesu Elżbieta Lutow ze Związku Rzemiosła Polskiego.
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10658