czwartek, 10 listopada 2016

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo oświatowe

Projekt ustawy Prawo oświatowe wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe zostały przyjęte 8 listopada przez Radę Ministrów. Przewiduje ona wprowadzenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikację organizacji szkół i placówek oświatowych: wygaszone zostaną gimnazja, a funkcjonować zacznie 8-lenia szkoła podstawowa i 4 letnie liceum ogólnokształcące. Wprowadzanie zmian rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018.

Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10636