piątek, 25 listopada 2016

Związek Rzemiosła Polskiego w trosce o poprawę jakości kształcenia zawodowego

- W ocenie mistrzów prowadzących naukę praktyczną dla uczniów szkół zawodowych czas przeznaczony na naukę w szkole i zajęcia praktyczne u pracodawcy powinien być  rozłożony w co najmniej w równych częściach w całym okresie nauczania w szkole zawodowej (…) W ocenie środowiska  nieuzasadnione jest marginalizowanie roli rzemiosła i jego organizacji, jaką obecnie odgrywają i jaką mogą odegrać w realizacji zadań systemu edukacji zawodowej – czytamy w piśmie ZRP skierowanym do minister edukacji Anny Zalewskiej.
Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10699