środa, 28 grudnia 2016

onet.pl: Nie będzie Jednolitego podatku

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zdecydował, że nie zostanie wprowadzony tzw. podatek jednolity – przekazał w komunikacie resort finansów.
– Po rzeczowych konsultacjach i wszechstronnych analizach „za” i „przeciw”, zdecydowaliśmy, że nie wprowadzimy tego rozwiązania do polskiego systemu podatkowego – oświadczył wicepremier Mateusz Morawiecki, przewodniczący KERM. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął decyzję o zakończeniu prac studyjno-analitycznych związanych z tzw. jednolitym podatkiem.

Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10855

Problem podatkowy w działaniu 2.2 PO WER. Stanowisko ZRP

Związek Rzemiosła Polskiego zwrócił się do Ministra Rozwoju i Finansów, Mateusza Morawieckiego, o rozstrzygnięcie problemu podatkowego, który powstał dla beneficjentów (w tym organizacji rzemiosła) Działania 2.2 PO WER „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej rynku”.

piątek, 23 grudnia 2016

Nabór kandydatów do projektu "Moja przyszłość - moja firma"Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem bezzwrotnej dotacji na założenie własnej firmy informujemy, że nabór zgłoszeń kandydatów do projektu pn. „Moja przyszłość-moja firma” odbędzie się od dnia 09 stycznia 2017 r. do dnia 13 stycznia 2017 r. 

Zapraszamy.

środa, 21 grudnia 2016

Wraz z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia oraz zbliżającym się Nowym Rokiem 2017, pragniemy złożyć Państwu najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz wielu radosnych chwil spędzonych w gronie rodziny i bliskich.
Niech ten szczególny czas upłynie w atmosferze miłości, pokoju, wzajemnej życzliwości, a kolejny rok niech będzie pełen Łask i Błogosławieństwa Bożego oraz pomyślności i sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

                                                                               Zarząd,  Dyrekcja oraz
                                                                          pracownicy Izby Rzemieślniczej w Opolu 

wtorek, 20 grudnia 2016

Regulaminy dla projektu „Moja przyszłość – moja firma”


Izba Rzemieślnicza w Opolu informuje, iż w dniu 20 grudnia 2016 r. zostają upublicznione Regulaminy – „Regulamin rekrutacji” i „Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” wraz z załącznikami, które dotyczą projektu pn. „Moja przyszłość – moja firma”.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem bezzwrotnej dotacji na założenie własnej firmy zachęcamy do zapoznania się z ww. dokumentami, jednocześnie informując, że nabór zgłoszeń kandydatów
do projektu pn. „Moja przyszłość-moja firma” odbędzie się od dnia 09 stycznia 2017 r. do dnia 13 stycznia 2017 r.

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Projektu
Izba Rzemieślnicza w Opolu
ul. Katowicka 55
45-061 Opole
Pokój 2.4 (II piętro)
i/lub Sekretariat pokój 1.2 (I piętro)

DO POBRANIA:
Regulamin rekrutacji.pdf
Załączniki do Regulaminu rekrutacji.rar
Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.pdf
Załączniki do Regulaminu przyznawania środków finansowych, w tym Biznes Plan.rar

„Młodzi na czasie – czas na pracę”

Izba Rzemieślnicza w Opolu od 01.01.2017 r. realizuje projekt pn.: „Młodzi na czasie - czas na pracę”  współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:
Kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 osób młodych tzw. młodzieży NEET z województwa opolskiego.

poniedziałek, 19 grudnia 2016

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie oraz Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych na VI Jarmarku Bożonarodzeniowym w Bielawie

18 grudnia br. po raz szósty w historii miasta zorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy. W tym wprowadzającym w świąteczny nastrój dniu, na mieszkańców Bielawy i okolic czekały występy artystów, mikołajkowe niespodzianki oraz świąteczne stoiska. 

piątek, 16 grudnia 2016

Rada Dialogu Społecznego zatwierdziła plan działania na 2017 rok

Znamy już najważniejsze działania, nad którymi w 2017 roku pochyli się Rada Dialogu Społecznego. Początek roku zapowiada się pracowicie, bo od przeglądu funkcjonowania i wypracowania projektu nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Uczestnicy dialogu pracować będą nad wzmocnieniem roli partnerów społecznych w zarządzaniu Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz poprawy funkcjonowania rynku pracy. Nie mniej uwagi poświęci działaniom na rzecz dostosowania kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy. Polegać one będą na wypracowaniu rozwiązań w zakresie kształcenia zawodowego oraz popytowego systemu wsparcia uczenia się przez całe życie.

 Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10822

Jerzy Bartnik o kondycji rzemiosła polskiego dla Radia Niemieckiego ARD

O kondycji rzemiosła w Polsce z prezesem Związku Rzemiosła Polskiego, Jerzym Bartnikiem rozmawiała Joanna Diduszko z radia niemieckiego ARD

- Rzemiosło w transformację gospodarczą 89 roku weszło z zachowaniem pełnej struktury organizacyjnej i z obligatoryjną przynależnością do związku 500 tys. zakładów. W nowym czasie zafundowaliśmy sobie, zaraz na początku ustawę, która znosiła obligatoryjność, co w zdecydowany sposób wstrząsnęło kondycją rzemiosła. Od tego momentu działalność rzemieślniczą mógł prowadzić każdy, bez znaczenia z uprawnieniami czy bez – powiedział prezes.

Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10816

Związek Rzemiosła Polskiego o „Konstytucji biznesu”

Związek Rzemiosła Polskiego, w piśmie do Mariusza Haładyja, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, odniósł się do propozycji powołania Wspólnej Komisji Rządu i Przedsiębiorców oraz do nowej ustawy „Prawo dla przedsiębiorców”.

Moja przyszłość- moja firma

Izba Rzemieślnicza w Opolu w styczniu 2017 r. rozpoczyna nabór chętnych na uzyskanie dotacji na założenie własnego biznesu. To już trzeci realizowany przez nas projekt wspierający przedsiębiorczość mieszkańców woj.opolskiego i jedna z ostatnich okazji na uzyskanie unijnych środków na swoją działalność gospodarczą.

Dlaczego warto skorzystać z tej okazji - mówiliśmy w Radiu Opole.
http://radio.opole.pl/103,181079,izba-rzemieslnicza-promuje-przedsiebiorczosc-dot

wtorek, 13 grudnia 2016

O przeglądzie systemu emerytalnego rozmawiano w TVP Info

- Ruch związany z oskladkowaniem wszystkich umów cywilno-prawnych będzie rodził obciążenia po dwóch stronach, pracodawców i pracowników. Pracownik będzie mniej zarabiał, a pracodawcy zwiększą się koszty prowadzenia firmy – powiedziała podczas Debaty Trójstronnej w TVP Info Bogusława Nowak-Turowiecka ze Związku Rzemiosła Polskiego.

Organizacje pracodawców mówią nie dla projektu ustawy o związkach zawodowych

Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, BCC i Związek Rzemiosła Polskiego negatywnie oceniają projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Proponowane rozwiązania są niejasne i niespójne, a w konsekwencji nie przyczyniają się do rozwoju dialogu społecznego, co w ocenie Trybunału Konstytucyjnego miało być celem rozszerzenia wolności koalicji związkowej.

Przedsiębiorcy mówią dosyć dodatkowej papierologii i nadmiernym obciążeniom finansowym

W opinii wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego Janusza Kowalskiego uzusowienie wszelkiego rodzaju prac dodatkowych, umów podejmowanych przez ludzi, typu umowy zlecenia, teraz jeszcze umowy o dzieło, są fatalnym posunięciem rządu. Z jednej strony tworzą dodatkową niepotrzebną „papierologię”, z drugiej obligują pracodawców do pilnowania wyliczeń, aby składki były odprowadzane do wysokości płacy minimalnej.

ZRP o projektach ramowych planów nauczania m.in. dla Branżowej Szkoły I stopnia

Związek Rzemiosła Polskiego w stanowisku skierowanym do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, odniósł się do projektów ramowego planu nauczania dla Branżowej szkoły I stopnia.

G.Prawna: E-archiwa muszą być bezpieczne

– Żeby kopie były faktycznie bezpieczne, powinny być przechowywane w innym miejscu niż podstawowa baza danych. To jednak wiąże się z kosztami. Jeśli firmy będą mieć obowiązek przekazywania nośników z kopiami do wyspecjalizowanych firm, to pojawią się koszty. I zamiast e-dokumentacji w małych firmach nadal będzie królować papier – powiedziała Dziennikowi Gazecie Prawnej, Bogusława Nowak-Turowiecka, ekspert ubezpieczeniowy w Związku Rzemiosła Polskiego.

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10798

„Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2017 r.” Komentarz ZRP

Związek Rzemiosła Polskiego odniósł się do Komunikatu Komisji Europejskiej COM(2016)725 z 16.11.2016 r. „Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2017 r.”

poniedziałek, 5 grudnia 2016

ZRP o opracowaniu BCC dot Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego

Związek Rzemiosła Polskiego na prośbę przewodniczącego Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego zajął stanowisko dot. opinii BCC w sprawie opracowania „Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego”. Według ZRP w przedstawionym dokumencie brakuje propozycji rozwiązań usprawniających funkcjonowanie tych rad.

Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10777

Stanowisko ZRP do proj. ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców i Rzecznika

Związek Rzemiosła Polskiego odniósł się do projektu ustawy o powołaniu Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzecznika Przedsiębiorców. Zdaniem prezesa ZRP Jerzego Bartnika powielanie już istniejących instytucji o tym samym zakresie działania jest potrzebne, tym bardziej, że narażą budżet Państwa na dodatkowe koszty.

czwartek, 1 grudnia 2016

TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACAZ powodu choroby pracowników biuro projektu Twój biznes-Twoja praca będzie nieczynne od 26 października do 2 listopada 2018 r. Za niedogodności przepraszamy.
Szanowni Państwo,
uprzejmie  informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Opolu, od stycznia 2017 r. będzie realizował projekt konkursowy pn. „TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA” w ramach Osi Priorytetowej VII Konkurencyjny Rynek Pracy, Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest:
- zapewnienie 100 uczestnikom projektu udziału w szkoleniu umożliwiającym zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
- udzielenie 80 uczestnikom projektu wsparcia finansowego w postaci dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 25 000,- zł ,
- udzielenie 80 uczestnikom projektu wsparcia pomostowego obejmującego szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezzwrotną pomoc finansową wypłacaną przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie nie wyższej niż 1000,- zł miesięcznie oraz przez okres kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie nie wyższej niż 800,- zł miesięcznie.

Szczegółowe informacje - kliknij tutaj.

Aktualności projektowe - kliknij tutaj.

UWAGA - Termin naboru zgłoszeń, Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami i Regulamin przyznawania środków finansowych dostępne są na stronie: http://pup.opole.pl/strona/twoj-biznes-twoja-praca/294

Moja przyszłość-moja firmaIzba Rzemieślnicza w Opolu w partnerstwie z Euro Support W.Rurynkiewicz sp.j. realizuje projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Moja przyszłość-moja firma"
nr projektu RPOP.07.03.00-16-0001/16
Działanie 7.3 „Zakładanie działalności gospodarczej” RPO WO 2014-2020

Cel projektu:
Projekt ma na celu powstanie 46 nowych przedsiębiorstw w woj. opolskim. W jego ramach 70 osób (w tym min. 35 kobiet) zostanie objętych kompleksowym wsparciem szkoleniowo-doradczym i uzyska szeroką wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej oraz sporządzi przy pomocy doradców wnioski o otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. W wyniku oceny złożonych wniosków 46 najlepszych osób otrzyma środki (dotacje) na jej utworzenie. Wszystkie 46 podmiotów uzyska także wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze i finansowe. Do projektu zrekrutowane zostaną wyłącznie osoby powyżej 29r.ż. (po dniu 30-tych urodzin) pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby po 50 r.ż., osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6r.ż.lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż., migranci powrotni i imigranci.

Wsparcie w projekcie:
Projekt zakłada ścieżkę składającą się ze szkoleń i doradztwa dających wiedzę o prowadzeniu działalności gospodarczej, dotacji w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gosp. narodowej, wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego związanego z prowadzeniem działalności oraz wsparcia pomostowego finansowego na 6/12 m-cy w kwocie do 1000 zł/m-c.

Regulamin rekrutacji:
Regulamin rekrutacji i formularz rekrutacyjny dla kandydatów zostanie opublikowany na stronie internetowej projektu www.dotacje.izbarzem.opole.pl  po ich zaakceptowaniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

Więcej informacji: www.dotacje.izbarzem.opole.pl
Biuro projektu:
Izba Rzemieślnicza w Opolu
ul. Katowicka 55, 45-061 Opole
tel.: 77 454 31 73 wew. 27
kom. 508 129 940
e-mail: dotacje@izbarzem.opole.pl