piątek, 16 grudnia 2016

Rada Dialogu Społecznego zatwierdziła plan działania na 2017 rok

Znamy już najważniejsze działania, nad którymi w 2017 roku pochyli się Rada Dialogu Społecznego. Początek roku zapowiada się pracowicie, bo od przeglądu funkcjonowania i wypracowania projektu nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Uczestnicy dialogu pracować będą nad wzmocnieniem roli partnerów społecznych w zarządzaniu Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz poprawy funkcjonowania rynku pracy. Nie mniej uwagi poświęci działaniom na rzecz dostosowania kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy. Polegać one będą na wypracowaniu rozwiązań w zakresie kształcenia zawodowego oraz popytowego systemu wsparcia uczenia się przez całe życie.

 Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10822