poniedziałek, 5 grudnia 2016

Stanowisko ZRP do proj. ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców i Rzecznika

Związek Rzemiosła Polskiego odniósł się do projektu ustawy o powołaniu Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzecznika Przedsiębiorców. Zdaniem prezesa ZRP Jerzego Bartnika powielanie już istniejących instytucji o tym samym zakresie działania jest potrzebne, tym bardziej, że narażą budżet Państwa na dodatkowe koszty.
Należałoby się zastanowić czy intencją wnioskodawców projektu ustawy nie jest skonfliktowanie środowiska przedsiębiorców i rozproszenia ich na mniejsze organizacje celem braku jednego silnego partnera po stronie przedsiębiorców. Najważniejszą kwestią dla strony rządowej, ministra do spraw gospodarki, powinno być natomiast lepsze wykorzystanie potencjału już istniejących instytucji takich jak. Rada Dialogu Społecznego.

 Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10756