czwartek, 1 grudnia 2016

TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACAZ powodu choroby pracowników biuro projektu Twój biznes-Twoja praca będzie nieczynne od 26 października do 2 listopada 2018 r. Za niedogodności przepraszamy.
Szanowni Państwo,
uprzejmie  informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Opolu w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą w Opolu, od stycznia 2017 r. będzie realizował projekt konkursowy pn. „TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA” w ramach Osi Priorytetowej VII Konkurencyjny Rynek Pracy, Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest:
- zapewnienie 100 uczestnikom projektu udziału w szkoleniu umożliwiającym zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
- udzielenie 80 uczestnikom projektu wsparcia finansowego w postaci dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 25 000,- zł ,
- udzielenie 80 uczestnikom projektu wsparcia pomostowego obejmującego szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezzwrotną pomoc finansową wypłacaną przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie nie wyższej niż 1000,- zł miesięcznie oraz przez okres kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie nie wyższej niż 800,- zł miesięcznie.

Szczegółowe informacje - kliknij tutaj.

Aktualności projektowe - kliknij tutaj.

UWAGA - Termin naboru zgłoszeń, Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami i Regulamin przyznawania środków finansowych dostępne są na stronie: http://pup.opole.pl/strona/twoj-biznes-twoja-praca/294