poniedziałek, 5 grudnia 2016

ZRP o opracowaniu BCC dot Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego

Związek Rzemiosła Polskiego na prośbę przewodniczącego Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego zajął stanowisko dot. opinii BCC w sprawie opracowania „Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego”. Według ZRP w przedstawionym dokumencie brakuje propozycji rozwiązań usprawniających funkcjonowanie tych rad.

Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10777