wtorek, 13 grudnia 2016

ZRP o projektach ramowych planów nauczania m.in. dla Branżowej Szkoły I stopnia

Związek Rzemiosła Polskiego w stanowisku skierowanym do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, odniósł się do projektów ramowego planu nauczania dla Branżowej szkoły I stopnia.
W zaprezentowanych w dniu 30.11.2016 r. projektach ramowych planów nauczania dla Szkoły Branżowej I stopnia (w którą ma przekształcić się obecna ZSZ) całkowicie pominięto kwestię planowania rozkładu godzin nauczania z uwzględnieniem młodocianego pracownika, a także możliwość organizacji nauki w klasach wielozawodowych.

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10784