piątek, 16 grudnia 2016

Związek Rzemiosła Polskiego o „Konstytucji biznesu”

Związek Rzemiosła Polskiego, w piśmie do Mariusza Haładyja, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, odniósł się do propozycji powołania Wspólnej Komisji Rządu i Przedsiębiorców oraz do nowej ustawy „Prawo dla przedsiębiorców”.
W stanowisku Związek zgłasza wątpliwości do zaproponowanej definicji działalności gospodarczej oraz  zastrzeżenia do pomysłu nie uznawania za działalność gospodarczą działalności osób fizycznych, nieujawnionej w CEIDG,  o przychodach nie przekraczających połowy minimalnego wynagrodzenia. Wyraża też opinię na temat projektowanej ustawy o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców, w której negatywnie odniesiono się do propozycji przeniesienia  ulgi na złe długi do przepisów ustaw o podatkach dochodowych.
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10826