wtorek, 31 stycznia 2017UWAGA
Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu "Moja przyszłość - moja firma" zostaje wydłużony do dnia 15 lutego 2017 r. do godz. 15:30.

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Projektu
Izba Rzemieślnicza w Opolu
ul. Katowicka 55
45-061 Opole
II piętro, pokój 2.4

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dotacji na własną firmę serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji www.dotaje.izbarzem.opole.pl

poniedziałek, 30 stycznia 2017

zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na członków Komisji Oceny Wniosków


Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, projektu pn.: „Moja przyszłość – moja firma”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WO 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na członków Komisji Oceny Wniosków w projekcie pn. „Moja przyszłość – moja firma", kod i nazwa ze Wspólnego Słownika Zamówień: 73430000-5 Testy i ocena.

Rozeznanie rynku Komisja Oceny Wniosków 7.3 RPO.pdf
Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku 1_7.3_RPO_2017.doc
Załącznik nr 2 do Rozeznania rynku 1_7.3_RPO_2017.doc
Załącznik nr 3 do Rozeznania rynku 1_7.3_RPO_2017.doc

środa, 25 stycznia 2017

Dialog społeczny - rok pracodawców. IV spotkanie Noworoczne

20 stycznia w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbyło się IV Spotkanie Noworoczne, którego hasłem przewodnim był Dialog społeczny - rok pracodawców. Gospodarzami wydarzenia byli prof. Jan Klimek, dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Jerzy Bartnik prezes Związku Rzemiosła Polskiego. Program uroczystości składał się z części merytorycznej, poświęconej zagadnieniom dialogu społecznego i współpracy na styku nauka i biznes, oraz części artystycznej, którą uświetnił występ mistrza akordeonu Marcina Wyrostka z zespołem.
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10996

Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb przedsiębiorców

W Wałbrzychu odbyło się spotkanie przedstawicieli spółek zarządzających Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi w Polsce z minister edukacji Anną Zalewską oraz dyrektorem Departamentu Polityki Inwestycyjnej z resortu rozwoju. Tematem przewodnim obrad było  dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb przedsiębiorców oraz sposób wsparcia inwestorów w poszukiwaniu wykwalifikowanych pracowników.
Więcej
Gospodarka: www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=11007

Rok z systemem kwalifikacji

Wiceminister edukacji, Teresa Wargocka podczas konferencji podsumowującej pierwszy rok wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji powiedziała - Stworzono bardzo szeroką platformę współpracy, która przyczyni się do harmonijnego funkcjonowania systemu. Jestem przekonana, że przyniesie on zarówno korzyści dla pracodawców, jak i pracowników chcących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe – podkreśliła Sekretarz Stanu w MEN.
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11006

Wniosek partnerów społecznych RDS przyjęty przez Radę Ministrów

17 stycznia Rada Ministrów zaakceptowała wniosek dotyczący uchwały nr 18 strony pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego z 19 października 2016 r. w sprawie projektu zmiany ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Pracownicy i pracodawcy działający w Radzie Dialogu Społecznego w podjętej uchwale przedstawili wspólnie uzgodnione propozycje zmian w Kodeksie pracy.
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11008

Ramowe plany nauczania. Konsultacje

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.
Ramowy plan nauczania w szkołach zawodowych zakłada: W miejsce 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych organizowane będą 3-letnie branżowe szkoły I stopnia – w latach 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 dla absolwentów gimnazjum, od roku 2019/20120 i w kolejnych latach szkolnych dla absolwentów 8-letnich szkół podstawowych – stąd dwie wersje ramowych planów nauczania.
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11003

Już dziś O reformie edukacji w Polskim Radiu

Od najbliższej środy (25 stycznia) cyklicznie, w każdą ostatnią środę miesiąca w audycji XYZ w Polskim Radiu młodzi ludzie będą rozmawiać o zmianach społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce. Najbliższy odcinek poświęcony będzie reformie oświaty. Związek Rzemiosła Polskiego w debacie reprezentować będzie Jacek Trela, młody przedsiębiorca, przewodniczący „Stowarzyszenia Rzemiosło Przyszłości”.
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10997

Rozpoczęcie naboru do projektu "Młodzi na czasie - czas na pracę"

UWAGA ruszył nabór do projektu "Młodzi na czasie - czas na pracę". Zapraszamy kandydatów na Uczestników projektu, jak i podmioty chcące przyjąć stażystę.

Dokumenty do pobrania dla Uczestnika:
- Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny (doc)
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o kwalifikowalności kandydata (doc)
- Załącznik nr 3 - Zgoda rodzica, opiekuna prawnego (doc)

Dokumenty dla Organizatora stażu:
- Załącznik nr 10 - Zgłoszenie Organizatora stażu - zgoda na przyjęcie stażysty (doc)
- Wzór umowy stażowej wraz z załącznikami projekt Młodzi na czasie - czas na pracę (pdf)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (pdf)

piątek, 20 stycznia 2017

Wp money.pl: Podatki bez zmian, ale tylko w tym roku. Ważna zapowiedź premier

Z wypowiedzi premier Beaty Szydło wynika, że Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów opracuje rozwiązania w sprawie reformy systemu podatkowego. Cytując na Wp money, „szefowa rządu mówiła w radiowej Jedynce, że na jej prośbę prace nad podatkiem jednolitym zostały odłożone”. W tej chwili Komitet, na którego czele stoi wicepremier Mateusz Morawiecki, przygotuje koncepcję zmian w systemie podatkowym i opracuje rozwiązania, które zostaną skierowane pod debatę publiczną.
Więcej
Gospodarka: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=10987

G.Prawna: Przedsiębiorcy zapłacą za błędy urzędników ZUS

– Wszystkie propozycje zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw mają na celu zabezpieczenie ZUS przed roszczeniami firm – powiedziała dziennikowi Bogusława Nowak-Turowiecka, ekspert ubezpieczeniowy w Związku Rzemiosła Polskiego.
Więcej
Gospodarka: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=10974

Nadzwyczajne posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

19 stycznia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się nadzwyczajne posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego poświęcone kierunkom zmian w systemie ochrony zdrowia.
W przebiegu dyskusji partnerzy społeczni przyznali, że zmiany w systemie organizacji i finansowania systemu ochrony zdrowia są potrzebne i oczekiwane, jednak zgodnie akcentowali złe przygotowanie reformy i dopytywali o jej konkretne założenia.
Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10988

PolskieRadio.pl: Znaczenie Rady Dialogu Społecznego

W pierwszym odcinku z cyklu audycji „Kapitał i praca”, prowadząca program Anna Grabowska rozmawiała z zaproszonymi gośćmi o sporze w Sejmie oraz udziale w tym wydarzeniu Rady Dialogu Społecznego a także o zasadności powołania Wspólnej Komisji Rządu i Przedsiębiorców.
Zdaniem prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Jerzego Bartnika - Każdy z nas uprawia w jakiś sposób politykę, reprezentując pracodawców. Myślimy o rynku pracy, rozwoju gospodarczym, a polityka gospodarcza jest jej częścią.

 Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10971

wtorek, 17 stycznia 2017

13 stycznia Prezydent podpisał ustawę budżetową

Ustawa z 16 grudnia, po przegłosowaniu w Senacie trafiła na biurko Prezydenta RP Andrzeja Dudy i została przez niego podpisana 13 grudnia. Zgodnie z ustawą dochody prognozowane na 2017 rok maja wynieść ponad 325 mld zł, natomiast deficyt ma się zamknąć w kwocie nie większej niż 59.mld zł. Wydatki szacuje się na sumę ponad 384 mld zł.

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10950

Załóż firmę przez telefon

Ministerstwo Rozwoju poinformowało o uruchomieniu nowej usługi dla przedsiębiorców. Już od stycznia z pomocą konsultanta, można zarejestrować własną firmę przez telefon. Właściciel firmy może również skorzystać z telefonicznego powiadamiania o zbliżających się ważnych terminach oraz istotnych zmianach w przepisach.
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10959

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminów rzemieślniczych

13 stycznia 2017 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw - pod poz.89  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.
Rozporządzenie dotyczy m.in. procedur przeprowadzania egzaminów przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych oraz druków wydawanych po zdaniu tych egzaminów.
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10949

poniedziałek, 16 stycznia 2017

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowe prawo oświatowe

 9 stycznia Prezydent RP Andrzej Duda podpisał dwie zasadnicze ustawy zmieniające system edukacji. Są to: - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej przejdą do klasy VII szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym wygaszanie gimnazjów. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum, co oznacza, że z dniem 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą funkcjonować gimnazja.

Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10941

piątek, 13 stycznia 2017

Nabór zgłoszeń dla osób chcących uzyskać dotację na własną działalność w ramach projektu "Moja przyszłość - moja firma" zostaje wydłużony do dn. 27.01.2017 r. do godz. 15:30

Nabór zgłoszeń dla osób chcących uzyskać dotację na własną działalność w ramach projektu "Moja przyszłość - moja firma" zostaje wydłużony do dn. 27.01.2017 r. do godz. 15:30

Miejsce składania dokumentów:
Izba Rzemieślnicza w Opolu
ul. Katowicka 55
45-061 Opole
Biuro Projektu - pokój 2.4 (II piętro)
lub Sekretariat - pokój 1.2 (I piętro)

środa, 11 stycznia 2017

Dziennik Polski. (Kraków): Polak kocha gotówkę. Rząd mniej

Wątpliwości związane z obniżeniem limitu transakcji gotówkowych podziela Janusz Kowalski, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, szef Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, członek Rady Dialogu Społecznego. - Cała masa mikroprzedsiębiorców przejdzie do szarej strefy. Szklarz, fliziarz, cukiernik, szewc, krawiec… Wszyscy oni rozliczają się z pomocą gotówki, bo to pewna i szybka forma zapłaty – powiedział. Jego zdaniem, pojawi się, jak w PRL, „drugi obieg - gotówkowy”.

O kryzysie parlamentarnym w Polskim Radiu z udziałem prezesa ZRP

16 stycznia prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jerzy Bartnik będzie gościem Polskiego Radia 24. Tematem rozmowy będzie kryzys parlamentarny i pomysł stworzenia komisji wspólnej rządu i przedsiębiorców.
Program poprowadzi dziennikarka Anna Grabowska. Początek emisji godz.16.35.

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10898