środa, 25 stycznia 2017

Rozpoczęcie naboru do projektu "Młodzi na czasie - czas na pracę"

UWAGA ruszył nabór do projektu "Młodzi na czasie - czas na pracę". Zapraszamy kandydatów na Uczestników projektu, jak i podmioty chcące przyjąć stażystę.

Dokumenty do pobrania dla Uczestnika:
- Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny (doc)
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o kwalifikowalności kandydata (doc)
- Załącznik nr 3 - Zgoda rodzica, opiekuna prawnego (doc)

Dokumenty dla Organizatora stażu:
- Załącznik nr 10 - Zgłoszenie Organizatora stażu - zgoda na przyjęcie stażysty (doc)
- Wzór umowy stażowej wraz z załącznikami projekt Młodzi na czasie - czas na pracę (pdf)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (pdf)