wtorek, 17 stycznia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminów rzemieślniczych

13 stycznia 2017 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw - pod poz.89  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.
Rozporządzenie dotyczy m.in. procedur przeprowadzania egzaminów przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych oraz druków wydawanych po zdaniu tych egzaminów.
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=10949