środa, 25 stycznia 2017

Wniosek partnerów społecznych RDS przyjęty przez Radę Ministrów

17 stycznia Rada Ministrów zaakceptowała wniosek dotyczący uchwały nr 18 strony pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego z 19 października 2016 r. w sprawie projektu zmiany ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Pracownicy i pracodawcy działający w Radzie Dialogu Społecznego w podjętej uchwale przedstawili wspólnie uzgodnione propozycje zmian w Kodeksie pracy.
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11008