środa, 1 lutego 2017

Granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu (...)

Izba Rzemieślnicza w Opolu z Narodowym Forum Doradztwa Kariery z Warszawy, Związkiem Rzemiosła Polskiego oraz Fundacją Gospodarczą w Gdyni realizuje na podstawie umowy z Ministrem Rozwoju Projekt Grantowy CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu działa Rzemieślniczy Punkt Obsługi Innowatora, do którego zadań należy udzielanie bieżących informacji i porad dla pomysłodawców w zakresie procedury konkursowej w kategorii UCZEŃ i MISTRZ dla grantobiorców w innowacje społeczne, w szczególności zasad i kryteriów oceny wniosków o udzielenie grantu na testowanie innowacji społecznej.
Granty udzielane są Grantobiorcom dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy zgodnie z celem Projektu grantowego, tj. w zakresie nowych rozwiązań praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji na rynek pracy.
W ramach projektu ocenione zostaną 64 pomysły na wsparcie tranzycji z edukacji do pracy i udzielonych zostanie 32 granty na testowanie najlepszych pomysłów w 4 kategoriach konkursu: na poziomie szkół zawodowych - w kategorii UCZEŃ i MISTRZ, a na poziomie uczelni - w kategorii STUDENT i MENTOR.
Grantobiorcami będą podmioty prywatne (w tym osoby fizyczne i grupy nieformalne) lub podmioty publiczne mające pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę lub rozwiązanie wspierające proces przejścia z edukacji do pracy.Grantobiorcy w kategorii "UCZEŃ":
 • samorządy szkolne,
 • klasy,
 • grupy i zespoły uczniowskie,
 • kółka zainteresowań lub indywidualnie uczniowie pełnoletni,
 • nauczyciele zawodu,
 • wychowawcy,
 • nauczyciele i psycholodzy szkolni,
 • doradcy zawodowi,
 • doradcy kariery,
 • centra kształcenia praktycznego,
 • zgłaszający pomysły w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu oraz/lub zdobywania doświadczenia w zawodzie.

Grantobiorcy w kategorii "MISTRZ":
 • firmy rzemieślnicze prowadzące przyuczenie do zawodu młodocianych oraz/lub współpracujące ze szkołami zawodowymi w zakresie nauki zawodu,
 • pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem absolwentów szkół zawodowych,
 • instytucje szkoleniowe prowadzące pozaszkolne kształcenie zawodowe,
 • mistrzowie zawodu,
 • trenerzy zawodu,
 • nauczyciele praktycznej nauki zawodu poza szkołami zawodowymi,
 • praktycy w zawodzie (przedsiębiorcy, pracownicy, mistrzowie zawodu posiadający praktyczną wiedzę o zawodzie - na podstawie oświadczenia i życiorysu zawodowego)
 • zgłaszający autorskie rozwiązania w zakresie lepszej nauki zawodu i wejścia w zawód absolwentów szkół zawodowych, w tym rozwiązania w zakresie przedsiębiorczości.

Nabór pomysłów w kategorii UCZEŃ i MISTRZ będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2017 roku maksymalnie do 30 czerwca 2017 roku.

Średnia wartość grantu wynosić będzie 50 000,00 PLN.
Maksymalna wartość grantu wynosić będzie 100 000,00 PLN

Szczegóły: http://www.bfkk.pl/strona_glowna/cns.html