środa, 1 lutego 2017

Odpowiedź resortu rozwoju na problemu podatku VAT w projektach 2.2 PO WER

Przekazujemy długo oczekiwaną reakcję Ministerstwa Rozwoju na sygnalizowany już od listopada ubiegłego roku problem w interpretacji zapisów ustawy o podatku VAT powodujący konieczność zapłaty przez beneficjentów tego działania bardzo dużych dodatkowych należności z tego tytułu nie przewidzianych w umowach o dotację projektów.

 Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11024