środa, 1 lutego 2017

Reforma edukacji. Czy potrzebne jest referendum? ZRP w Polskim Radiu

- Widzimy pozytywy, bo przez dekadę uczeń szkoły zawodowej nie miał ścieżki, która pozwalałaby mu dotrzeć na studia. Absolwenci szkół zawodowych byli skazani na licea zawodowe, które ich deprymowały, odchodzili od zawodu, zapominali po co się kształcą, wybierali płatne pseudostudia, aby tylko uzyskać tytuł magistra - powiedział Jacek Trela reprezentujący Związek Rzemiosła Polskiego w Polskim Radiu, odnosząc się do zapisów dotyczących szkolnictwa zawodowego.
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11017