środa, 15 lutego 2017

Szkolenie podatkowe dla organizacji rzemieślniczych w Warszawie

W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbyło się szkolenie „Działalność statutowa i gospodarcza organizacji rzemieślniczych na gruncie podatku CIT oraz podatku VAT”, dedykowane dla organizacji rzemiosła.
W trakcie spotkania omówiono i wyjaśniono m.in. różnice między składkami jako formą „odpłatności” za niektóre świadczenia na rzecz członków oraz składkami członkowskimi z tytułu samej przynależności do organizacji a także nowe zasady odliczania VAT po 2016 roku, w przypadku ponoszenia wydatków związanych z działalnością podlegającą VAT i poza ustawą o VAT.
Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11121