poniedziałek, 13 lutego 2017

Wspólne stanowisko partnerów społecznych w sprawie projektu pilotażowego dot. KFS

Partnerzy społeczni, w tym Związek Rzemiosła Polskiego, Rady Dialogu Społecznego wypracowały wspólne stanowisko w sprawie realizacji projektu pilotażowego testującego rekomendowane przez partnerów społecznych zmiany w instrumencie Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.
Jego celem jest wypracowanie najlepszych rekomendacji stanowiących założenia do zmian legislacyjnych.

Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11098