wtorek, 28 marca 2017

Projekty unijne, Kodeks pracy i system zdrowotny tematami posiedzenia RDS

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jerzy Bartnik, prowadząc, 23 marca, posiedzenie Rady Dialogu Społecznego poddał pod głosowanie projekty kilku uchwał dotyczących: kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia, sposobu wdrożenia i skutków ustawy tworzącej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zmiany interpretacji podatkowych dotyczących projektów dotacyjnych finansowanych z funduszy UE, prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw.    
Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11367

Związek Rzemiosła Polskiego o reformie edukacji w Polskim Radiu 24

Na antenie Polskiego Radia 24 w dniu 27 marca, w ramach audycji Kapitał i Praca odbyła się debata dotycząca reformy oświaty i kształcenia zawodowego. Jolanta Kosakowska zwróciła uwagę, że odbudowanie szkolnictwa zawodowego w Polsce będzie wymagało dużych nakładów finansowych. - Przy poprzedniej dużej reformie, gdy poszliśmy w kierunku kształcenia ogólnego, a nie zawodowego, Polska straciła ogromny kapitał ludzki w postaci fachowców. Wtedy nauczyciele zawodowi znaleźli swoje miejsce w gospodarce i oni już nie wrócą do szkół. 

 Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11383

poniedziałek, 27 marca 2017

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków zrzeszonych w Oleskim Cechu

W dniu 20 marca 2017r. o godz.12.30- w drugim terminie, zgodnie z obowiązującym Statutem Cechu, w sali reprezentacyjnej Cechu - odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze - Wyborcze członków oleskiego Cechu.  Zebranie poprzedziła  tradycyjnie Msza Święta, która odbyła się w Kościele   Św. Anny. W mszy uczestniczyła Starszyzna Cechu, poczet sztandarowy, rzemieślnicy , rodziny i pątnicy Św. Józefa.  Podczas uroczystości zostały odczytane wypominki  za zmarłych rzemieślników. W czasie Mszy  przygrywała orkiestra dęta, składająca się  z grających rzemieślników pod batutą Piotra Rataja.

piątek, 24 marca 2017

PIT rozliczysz w centrum handlowym

Już w najbliższy piątek i sobotę (24 i 25 marca) można wysłać swój PIT podczas zakupów. Przez dwa dni pracownicy urzędów skarbowych będą czekać na osoby rozliczające PIT w 93 galeriach handlowych w 72 miastach. Pomogą wypełnić zeznanie podatkowe i wysłać je elektronicznie bezpośrednio do urzędu skarbowego. W centrach będą do tego celu wyznaczone stanowiska informacyjne. Eksperci z urzędów skarbowych udzielą szczegółowych informacji na temat rozliczenia podatku dochodowego za ubiegły rok. Wyjaśnią też wątpliwości związane z wypełnieniem zeznania podatkowego czy korzystaniem z ulg podatkowych i odliczeń.
Więcej
Organizacje i firmy rzemieślnicze: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=134&moduleid=493&anonsid=11352

Money.pl: Wpłaty do ZUS jednym przelewem? Przedsiębiorcy odetchną

W ZUS szykują się zmiany, które odciążą przedsiębiorców od nadmiernej pracy papierkowej. „Każdy przedsiębiorca będzie miał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacał opłaty ZUS. Zamiast dotychczasowych trzech lub czterech wpłat ma być jedna. Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny pozytywnie zaopiniowała odpowiedni projekt” – czytamy na portalu Money.pl.

 Więcej
Gospodarka: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=11355

Rząd za zakazem handlu w niedziele

Rada Ministrów pozytywnie zaopiniowała obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, jednak z uwagami do zmian. W ocenie rządu ograniczenie handlu w niedziele może prowadzić do wzmocnienia więzi społecznych, szczególnie rodzinnych oraz zwiększyć aktywność obywateli, co powinno przełożyć się na większy popyt na usługi turystyczne, kulturalne czy sportowe. Rezultaty zmian regulacji zależeć  będą od szczegółów wprowadzanych rozwiązań, a także sposobu reakcji na te zmiany ze strony konsumentów i przedsiębiorców.

 Więcej Gospodarka:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=11342

Obradował Zespół problemowy ds. prawa pracy RDS

Posiedzenie odbyło się 21 marca w Centrum Partnerstwa Społecznego, podczas którego Związek Rzemiosła Polskiego zgłosił uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dot. skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych i ich elektronizacji. Pierwsza z dwóch uwag dotyczy wydłużenia terminu z 14 do 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, w którym pracodawca obowiązany jest poinformować na piśmie pracowników o dodatkowych formalnościach, jakimi objęci zostaną pracownicy, którzy otrzymują wynagrodzenie za pracę do rąk własnych. Ważne jest, że pracownicy po otrzymaniu informacji pisemnej od pracodawcy mają 7 dni na podanie konta lub złożenie wniosku. W opinii Związku Rzemiosła Polskiego także pracownik powinien mieć na odpowiedź nie 7 a 14 dni.
Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11358

„Aktualne problemy branży mięsnej”. Konferencja w Warszawie

10 kwietnia w Centrum Prasowym PAP w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa „Aktualne problemy branży mięsnej” -Wieprzowina i wołowina na Wielkanocnym stole. Organizatorami konferencji i cyklu wydarzeń są: Związek Rzemiosła Polskiego, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP i Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu.
Więcej
Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11362

O reformie edukacji w Polskim Radiu 24 z udziałem Związku Rzemiosła Polskiego

W Polskim Radiu 24, w najbliższy poniedziałek, 27 marca, odbędzie się debata poświęcona reformie edukacji i co dalej? Także w kontekście strajku nauczycieli przygotowywanego na 31 marca. Początek emisji na żywo godz.16.30 do 17.00  

 Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11357

czwartek, 23 marca 2017

Pierwszy Dzień Wiosny w szkole w Bielawie


Niezwykle radosny i inspirujący dzień przeżyli uczniowie klasy I, którzy przywitali wiosnę w sposób bardzo aktywny i żywiołowy. W szkole zorganizowane zostały potyczki sportowe w formie zabawy. Pierwszym wyzwaniem było pokonanie sprawnościowego toru przeszkód, który zaczynał się  od  ” brzuszków”, skoków zawrotnych, skoków  przez skrzynię gimnastyczną, zamianę piłek miejscami, przeskok rozkroczny nad piłką, zakończeniem tej konkurencji było zawiązanie szarf na drabinkach.

środa, 22 marca 2017

Ogólnopolski Konkurs "Jakie znasz zawody?"

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wraz z Fundacją Społeczeństwo i Gospodarka pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie organizuje Ogólnopolski Konkurs „Jakie znasz zawody?”. Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i  promowanie wiedzy o rynku pracy.
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, uczniów gimnazjów, uczęszczających do szkół na terenie województwa opolskiego.
Zadaniem konkursowym dla przedszkolaków jest stworzenie prac plastycznych, dla uczniów szkół podstawowych prac fotograficznych, dla uczniów gimnazjów krótkiego filmu,   przedstawiającego ludzi wykonujących różne zawody rzemieślnicze (szczegóły w regulaminie konkursu).
Konkurs przebiega w dwóch etapach: regionalnym i ogólnokrajowym. Organizatorem Konkursu na etapie regionalnym w województwie opolskim jest Izba Rzemieślnicza w Opolu.
Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą wraz z wymaganymi załącznikami, do siedziby Izby Rzemieślniczej w Opolu przy Ul. Katowickiej 55, 45-061 Opole,  do dnia 31.03.2017 r.
Wszelkie pytania proszę kierować do Koordynatora Regionalnego Konkursu Honoraty Jopa, pod numer tel. 77 454 31 73 wew. 21 lub mailowo: honorata.jopa@izbarzem.opole.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody rzeczowe.

Pliki do pobrania:
- Regulamin konkursu wraz z załacznikami dla uczniów gimnazjów (pdf)
- Regulamin konkursu wraz z załacznikami dla uczniów gimnazjów (doc)
- Regulamin konkursu wraz z załącznikami dla przedszkolaków (pdf)
- Regulamin konkursu wraz z załącznikami dla przedszkolaków (doc)
- Regulamin konkursu wraz z załącznikami dla uczniów szkół podstawowych (pdf)
- Regulamin konkursu wraz z załącznikami dla uczniów szkół podstawowych (doc)

wtorek, 21 marca 2017

„Kształcenie zawodowe - Drogi, Metody, Innowacyjność”, Konferencja Naukowo-Techniczna w ZRP

Organizatorami wydarzenia, które odbędzie się 25 kwietnia w siedzibie  ZRP w Warszawie, są: Komitet Naukowo-Techniczny Fsnt-Not Doskonalenia Kadr i Związek Rzemiosła Polskiego. Celem konferencji jest dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, zadbanie o nowoczesne programy nauczania, podwyższenie jakości kształcenia zawodowego. Podczas konferencji prezentowane będą poglądy przedstawicieli różnych środowisk, zainteresowanych rozwojem kształcenia zawodowego w Polsce.   

Więcej Aktualności: http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11339

Szkoła w obliczu nowych wyzwań


20 marca w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy Dyrektor Biura Cechu - Katarzyny Wierzbickiej i Starszego Cechu – Kazimierza Rachowieckiego, którego celem była prezentacja zmian w szkolnictwie zawodowym w związku z reformą edukacji. Na spotkanie zaproszeni zostali dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów  z terenu Bielawy oraz doradcy zawodowi i pedagodzy szkolni z tych placówek, zaproszenie wystosowano ponadto do Komendantów i pracowników  Hufca Pracy w Dzierżoniowie i Bielawie oraz doradcy zawodowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielawie. Spotkanie swoją obecnością uświetniły : wiceburmistrz miasta Bielawa - Małgorzata Greiner oraz Dyrektor MZPO w Bielawie - Ewa Kowalik.

czwartek, 16 marca 2017

VI edycja Ogólnopolskiego Kongresu Branży Spożywczej

W dniu 28.03.2017 r. w Opolu w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu przy ul. Wrocławskiej 158, odbędzie się VI edycja Ogólnopolskiego Kongresu Branży Spożywczej.
Kongres organizowany od 2011 roku w Opolu jest spotkaniem liderów w branży spożywczej, a także swoistą platformą wymiany doświadczeń i wiedzy. To dobre miejsce na rozszerzenie swojego biznesu, nawiązaniu owocnych kontaktów, promocji swojej firmy, budowania marki i podzielenia się własnymi przemyśleniami.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie


  10 marca br. w siedzibie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie odbyły się sprawozdawcze obrady Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Podczas tegorocznego spotkania rzemieślników, swoją obecnością zaszczycili nas m.in. przedstawiciele Władz Miasta Bielawa: Burmistrz Miasta Bielawa Piotr Łyżwa, Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Dragan, Prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu Tadeusz Staruch, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy Ewa Glura, Prezes BARLu Stanisław Jurcewicz, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Łukasz Denys. W obradach prowadzonych przez Przewodniczącego Prezydium Kazimierza Rachowieckiego, udział wzięli także członkowie i pracownicy bielawskiego Cechu oraz licznie zaproszeni goście i wieloletni przyjaciele naszej organizacji.

wtorek, 7 marca 2017

Eksperci Związku Rzemiosła Polskiego uczestniczyli w posiedzeniu Zespołu ds. SOR

2 marca obradował Zespół problemowy ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przedmiotem posiedzenia były 4 ustawy stanowiące część pakietu ustaw wchodzących w skład „Konstytucji Biznesu”.

Rząd przyjął projekt ustawy o spółdzielniach rolników. Komentarz ZRP

- Spółdzielnie będzie mogło założyć, co najmniej 10 rolników. Będą mogli należeć do nich też drobni przedsiębiorcy, ale tylko rolnicy będą mogli wchodzić w skład rady nadzorczej. Według prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, Jerzego Bartnika, niezgodny z prawem jest zapis, który zakazuje przedsiębiorcom nierolnikom zasiadania w radzie nadzorczej.

Studio Polska w TVP Info: Przedstawiciele ZRP o mobbingu w rzemiośle

Przedstawiciele ZRP Marek Drzażdżyński i i Andrzej Stępnikowski wzięli udział w programie Studio Polska w TVP Info. Program poświęcony był problemowi mobbingu w Polsce oraz kwestiom łamania prac pracowniczych. 
- „W środowisku rzemiosła przeważają firmy rodzinne, albo pokoleniowe dlatego relacja na linii pracownik – pracodawca wygląda zupełnie inaczej niż w innych przedsiębiorstwach. Rzemieślnicy prowadzący własną działalność posiadają dyplomy czeladnicze albo mistrzowskie i nikt ze środowiska rzemieślniczego nie pozwoli sobie na zakwestionowanie mistrzostwa kolegi po fachu” – powiedział Marek Drzażdżyński. 
Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11265

Projekt ustawy o dokumentach publicznych. Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego

- Postulujemy, aby w przygotowywanym projekcie rozporządzenia, wydawane przez Izby Rzemieślnicze dokumenty: świadectwa czeladnicze, dyplomy mistrzowskie, zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego  zostały objęte statusem dokumentów publicznych  ulokowanych  w tzw. „drugiej kategorii” projektowanej ustawy – czytamy w opinii Związku Rzemiosła Polskiego, skierowanej do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusza Błaszczaka.

Więcej
Aktualności:http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=11272

Konkurs BHP "Bezpiecznie od startu" 2017

Związek Rzemiosła Polskiego - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej wraz z Państwową Inspekcją Pracy po raz siedemnasty organizuje Ogólnopolski Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”. Konkurs przebiega w dwóch etapach: regionalnym i ogólnokrajowym.
Organizatorem konkursu na etapie regionalnym jest Izba Rzemieślnicza w Opolu przy współpracy z Okręgową Inspekcją Pracy w Opolu.
Serdecznie zapraszamy uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych uczących się zawodów rzemieślniczych oraz odbywających naukę praktyczną w zakładach rzemieślniczych do wzięcia udziału w XVII edycji konkursu wiedzy nt. BHP w zakładach pracy, który odbędzie się 3 kwietnia (poniedziałek) 2017 roku w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, znajdującej się przy ulicy Katowickiej 55 (sala Kantora, I piętro). Konkurs rozpocznie się o godzinie 10:00.
Głównym celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Adresowany jest do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników.

Prosimy o zgłaszanie maksymalnie 10 uczniów z jednej szkoły. Zachęcamy do przeprowadzenia wewnętrznych wstępnych eliminacji w szkołach, celem wytypowania 10 najlepiej przygotowanych uczniów.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: info@izbarzem.opole.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 31.03.2017 r. Wszelkie pytania pod numerem tel. 77 454 31 73 wew. 21.

Kliknij aby pobrać kartę zgłoszeniową oraz  regulamin konkursu.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy. Na laureatów pierwszych 6 miejsc czekają ciekawe nagrody rzeczowe.

piątek, 3 marca 2017

NOWE „DZIECKO” BIELAWSKIEGO RZEMIOSŁA

Wśród bielawskiej społeczności rzemieślniczej narodził się pomysł powołania do funkcjonowania przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości i Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie – Stowarzyszenia Przyjaciół Rzemiosła z siedzibą przy ul. Polnej 2 w Bielawie. Pomysł nabrał realnych kształtów i 23 listopada 2016 roku Stowarzyszenie zostało wpisane do KRS. Główną ideą Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności, a nadrzędnym celem jego działania, jest upowszechnianie i ochrona praw dziecka. Cele realizowane będą m.in. poprzez upowszechnianie wiedzy o rzemiośle i jego tradycjach, podejmowanie zadań w dziedzinie oświaty, opieki i wychowania, ochronę, a także promocję zdrowia, organizowanie udziału młodzieży w sporcie i turystyce, podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji narodowych. 

środa, 1 marca 2017

DYPLOM PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY DLA BIELAWSKIEGO CECHU

W roku ubiegłym Cech Rzemiosł Rożnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, chcąc sprawdzić, czy funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa pracy i jest zorganizowany oraz prowadzony zgodnie z obowiązującym prawem, a także czy prowadzona jednostka przestrzega prawidłowych warunków pracy, zgłosił się do programu „Zdobądź Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy”.Program skierowany był do właścicieli zakładów, w których pracuje mniej niż 10 osób, a ideą programu była zasada samokontroli, gdzie pracodawca, przy pomocy inspektora pracy, jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji. Po zrealizowaniu  programu prewencyjnego „BEZPIECZEŃSTWO PRACY W MAŁYCH ZAKŁADACH”, bielawski Cech został wyróżniony przez Państwową Inspekcję Pracy Dyplomem. Dyplom jest wyróżnieniem za podjęte przez wszystkich pracowników Cechu, na czele z jego Zarządem działania, które cały czas zmierzają do poprawy poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w prowadzonych przez Cech jednostkach.