środa, 1 marca 2017

DYPLOM PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY DLA BIELAWSKIEGO CECHU

W roku ubiegłym Cech Rzemiosł Rożnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, chcąc sprawdzić, czy funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa pracy i jest zorganizowany oraz prowadzony zgodnie z obowiązującym prawem, a także czy prowadzona jednostka przestrzega prawidłowych warunków pracy, zgłosił się do programu „Zdobądź Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy”.Program skierowany był do właścicieli zakładów, w których pracuje mniej niż 10 osób, a ideą programu była zasada samokontroli, gdzie pracodawca, przy pomocy inspektora pracy, jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji. Po zrealizowaniu  programu prewencyjnego „BEZPIECZEŃSTWO PRACY W MAŁYCH ZAKŁADACH”, bielawski Cech został wyróżniony przez Państwową Inspekcję Pracy Dyplomem. Dyplom jest wyróżnieniem za podjęte przez wszystkich pracowników Cechu, na czele z jego Zarządem działania, które cały czas zmierzają do poprawy poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w prowadzonych przez Cech jednostkach.